Robert Hooke Hayatı

 Robert Hooke Hayatı
Okunuyor Robert Hooke Hayatı

HOOKE, Robert, (1635-1703) 

İngiliz deneysel fizikçisi. Oxford Üniversitesi’nde öğ­renciyken Christopher Wren ve Robert Boyle’la tanışır. Pek çok kimse  Boyle’un ba­zı katkılarının (bu arada gazlara ilişkin yasanın) aslında Hooke’a ait olduğunu söy­ler. Geniş ilgi alanı, hayret verici el becerileri ve üstün yetenekleriyle tanınan Hooke’un teorik alanda da önemli katkılan olmuştur. Newton çekim yasasını ortaya koymadan önce Hooke, göksel nesnelerin hareket ve konumlarında böyle bir kuvve­te bağlı olduğunu söylemişti. (Öncelik konusunda Newton’la Hooke arasında uzun bir çekişme sürmüştür.) Gerçekten, bilim tarihinin Newton’a, Huygens’e ve Leeuwenhoek’e mal ettiği buluşların çoğunda Hooke’un da pay sahibi olduğu kolayca yadsınamaz. Ama onun başkalarıyla paylaşmadığı önemli katkısı, saat ve yaylı te­razi gibi bazı mekanik icatlara da yol açan “esneklik yasası”dır. Hooke’un Latince Ut Tensio, Sic Vis diye dile getirdiği bu yasa basit bir ilişkiyi içerir. “Gerilme kuvvetle doğru orantılıdır.” Hooke, Kraliyet Bilim Akedimisi’nin sekreteri olarak da bilime önemli hizmetler vermiştir. İcatları arasında çift namlulu hava pompası, düzlem öl­çeği, denizcilik barometresi sayılabilir.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle