Demokritos Hayatı

 Demokritos Hayatı
Okunuyor Demokritos Hayatı

DEMOCRİTOS (M.Ö. 460-361)

Yunan bilim adamı ve düşünürü. Trakyalı olan Democritos’un bilgi edinmek için Doğu’da uzun süre dolaştığı söylenir. Bilime en bü­yük katkısı, evreni atomlardan oluşmuş saymasıdır. Ona göre atom, bölünmeyen en küçük parçacık olup, tüm nesnelerin yapı taşıdır. Democritos’un daha belirgin olarak ortaya koyduğu atom teorisinin ilk kaynağı kendisini önceleyen Leucippos’tur. Democritos klasik Yunan düşünürleri arasında doğaya yaklaşımında bilim­sel görüşü en tutarlı biçimde temsil etmekle de ünlüdür.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle