El-Biruni Hayatı

 El-Biruni Hayatı
Okunuyor El-Biruni Hayatı

Ebu Reyhan Muhammed ibn Ahmed EL-BİRUNÎ (973-1048)

Ünlü bilim tarihçisi George Sarton’un, “İslam dünyasının en büyük bilim adamıdır. Bütün çağlar göz önüne alındığında ise, en büyük bilim adamlarından biri” olarak nitelediği Biruni ya da Beyrunî, Batı Harezm’de Ket şehrinin köylerinden birinde doğmuştur. Eleştirisel düşüncesi, hoşgörüsü, gerçeğe olan tutkusu ve düşünümsel (entelektüel) cesareti ile ortaçağlar bilim anlayışını çok gerilerde bırakmıştır. Büyük Türk bilim adamı, felsefe, matematik, astronomi, coğrafya ve daha pek çok alanda başarılı çalış­malar yapmış ve bilime katkıda bulunmuştur. Ona göre, “Her şeyi Allah bilir” cüm­lesi, bilgisizlik için özür olamazdı ve olmamalıydı. Kitab el-Saydene adlı kitabında, Arapçayı ve Farsçayı sonradan öğrendiğini, ana dilinin işlenmemiş olması nedeniy­le kitaplarını Arapça olarak yazdığını, ya da yazmak zorunda kaldığını söyleyen Birunî, daha sonra Sanskrit dilini de öğrenmiş ve bu dilden Arapçaya bilimsel çeviri­ler yapmıştır. El-Asâru’l Bakiye, Tahdidu Nihâyâti’l-Emâkiru Tahkİku mâ li’l-Hind, El-Kanun el-Mesûdî, Kitab el-Tefhim, Kitâb el-Cemâhir fı Ma’rifet el-Cevahir onun en tanınmış yapıtlarıdır.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle