Kütle ve ağırlık aynı kavramlar mıdır ? Arasındaki farklar nelerdir ?

 Kütle ve ağırlık aynı kavramlar mıdır ? Arasındaki farklar nelerdir ?
Okunuyor Kütle ve ağırlık aynı kavramlar mıdır ? Arasındaki farklar nelerdir ?

Kütle ve ağırlık aynı kavramlar değildir.

1. Kütle, bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.

2. Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık dinamometre (veya aylı el kantarı) ile ölçülür.

3. Kütle yönsüz (skaler), ağırlık ise yönlü (vektörel) büyüklüktür.

4. Ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişirken kütle değişmez. (Farklı gezegenlerde cisme uygulanan kütle çekim kuvveti farklı olduğu için ağırlık değişir). 5. Kütle birimi kg ya da gr dır. Ağırlık birimi N dur

Kütle ve ağırlık arasındaki en önemli fark Nedir ?

Kütle eşit kollu terazi ile Ağırlık ise Dinamometre ile ölçülür.
Kütle eşit kollu terazi ile Ağırlık ise Dinamometre ile ölçülür.

Kütle bir cisimdeki madde miktarıdır ve evrenin her yerinde aynı kalır. DEĞİŞMEZ.

Ağırlıkta ise yer çekiminin kütle üzerindeki etkisidir ve bulunduğu gezegenin yer çekimi kuvvetine göre de ağırlık DEĞİŞİR, sabit kalmaz.

Örneğin : Ay’ın yer çekimi kuvveti, dünyanın yer çekimi kuvvetinin yaklaşık 1/6 sı kadar olduğunu düşünürsek, dünyada ağırlığı 30 kg-kuvvet olan bir insan, Ay da 5 kg gelir. Yani ağırlığı 1/6 oranında azalır. Ama kütlesi aynı kalır değişmez. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi kütle ve ağırlık farklı kavramlardır.

Kütle değişmeyen madde miktarıdır her yerde aynıdır değişmez.
Kütle değişmeyen madde miktarıdır her yerde aynıdır değişmez.

Örneğin : Dünya da yer çekimi kuvveti 9.8 = 10 N dur. Örneğin 120 kg gelen biri 1200 N dur. Aynı kişiyi Ay’a götürüp tartarsak 200 N ağırlığında gelecektir. Fakat kütlesi yine 120 kg dır.

Uzayda yer çekimi olmadığı için ağırlık ölçülmez. Ağırlık birim kütleye etkin eden yer çekimi kuvvetidir.
Uzayda yer çekimi olmadığı için ağırlık ölçülmez. Ağırlık birim kütleye etkin eden yer çekimi kuvvetidir.

Kütlenin Özellikleri Nelerdir ?

Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

Kütle değişmeyen madde miktarıdır..

Eşit kollu terazi ile ölçülür.

Skaler bir büyüklüktür.

Birimi Kg dır. Değeri uzayın her noktasında aynıdır.

Ağırlığın Özellikleri Nelerdir ?

Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
Ağırlık dinamometre ile ölçülür.

Ağırlık, bir maddenin kütlesine etki eden yer çekimi kuvvetidir.

Dinamometre ile ölçülür.

Vektörel bir büyüklüktür.

Birimi Newton dur.

Çekim alan şiddetine bağlı bir büyüklük olduğu için alan şiddetinin değiştiği yerlerde ağırlıkta buna göre değişir. Uzayın farklı noktalarında farklı bir değer alır.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle