Aydınlatma sistemleri seri mi bağlı paralel mi bağlı ?

Evlerimizde kullandığımız bağlama şekli paralel bağlamadır. Çünkü evin başka odasında oluşan bir aksaklık diğer odalardaki elektrik akımının hareketini engellemeyecektir.
 Aydınlatma sistemleri  seri mi bağlı  paralel mi bağlı ?
Okunuyor Aydınlatma sistemleri seri mi bağlı paralel mi bağlı ?

Bir elektrik devresinde üreteçden çıkan elektrik akımı kablo yardımıyla üretecin “+” kutbundan “–“ kutbuna doğru gitmek istiyordu. Elektrik akımı bu yolu izlerken 2 farklı bağlantı çeşidi vardır. Bunlar;

  1. Seri Bağlı Devre
  2. Paralel Bağlı Devre

Öncelikli olarak seri bağlı devreyi ele alırsak seri bağlı devrelerde üreteçten çıkan elektrik akımı iletken kablodan geçtikten sonra boş bir yol varsa oradan boş bir yol yoksa direnç varsa üstünden geçer. Üreteç den çıkan elektrik akımına anakol akımı diyoruz. Anakoldan çıkan elektrik akımı bir dirençten geçtikten sonra diğer bir direncin üstünden geçiyorsa bu tip bağlamaya seri bağlı devre denir. Seri bağlı elektrik devrelerinde dirençler arasında kopma gibi durumlar olursa devrede dolaşan elektrik akımı kesilecektir.

Seri bağlı elektrik devresini şekli

seri bağlı elektrik devresi.
Seri bağlı elektrik devresi

Paralel bağlı elektrik devresine gelecek olursak anakoldan çıkan elektrik akımı. Kaba tabirle önüne birden fazla yol olursa anakol akımı dirençlerin büyüklüklerine göre bölünerek dirençlerden geçecektir. Dirençlerden geçtikten sonra tekrardan anakol üzerinde birleşip üretecin “-“ kutbuna doğru yol alacaktır. Akımın bölünüp tekrardan birleşmesine paralel bağlı elektrik devresi diyoruz. Paralel bağlı elektrik devresinde dirençlerden herhangi birinde oluşan kopmalar ve aksaklıklar diğer dirençlerden geçen elektrik akımı etkilemez devre içerisinde akım dolaşmaya devam edecektir.

Paralel bağlı elektrik devresi şekli

Paralel bağlı elektrik devresi.
Paralel bağlı elektrik devresi

Evlerimizdeki aydınlatma sistemleri seri mi paralel mi bağlıdır ?

Verilen bilgiler ışığında sorumuza geçecek olursak. Evlerimizde kullandığımız bağlama şekli paralel bağlamadır. Çünkü evin başka odasında oluşan bir aksaklık diğer odalardaki elektrik akımının hareketini engellemeyecektir.

Aydınlatma sistemleri seri bağlı olsaydı ne olurdu ?

Aydınlatma sistemi seri bağlı olsaydı evin içerisindeki bir lamba arızası sonucunda evde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle