Max Planck Hayatı

 Max Planck Hayatı
Okunuyor Max Planck Hayatı

PLANCK, Max (1858-1947)

Max Planck, Alman bilim adamı ve Kuantum Teorisi’nin kurucusu. Berlin’de Kirchoff ve Helmholtz’un yanında öğrenimine başlar, 1879’da Münih Üniversitesi’nden mezun olur. Burada beş yıl öğretim görevliliğinden sonra, Kiel Üni­versitesi’ne matematik profesörü olur. 1889’da Kirchoff’dan boşalan kürsüye çağrı­lır ve 1928’de emekliye ayrılıncaya dek Berlin’deki bu görevinden ayrılmaz. Planck, Hitler rejimine karşı çıktığı için, savaşın bitimine kadar çeşitli güçlüklere uğrar. İkinci oğlu, Hitler’e düzenlenen suikastta yer aldığı için idam edilir.

Max Planck’ın termodinamikteki çalışmaları Clausius’un öğretilerine dayanır. 1900’de, daha önce deneysel olarak bulunan enerjinin spektral dağılımını doğru olarak ifade eden for­mülü ortaya atar. Aynı yıl bu formülü (istatistiksel yöntemlerle) teorik bir sonuç olarak elde etmesini sağlayan Kuantum Teorisi’nin üç postulatını oluşturur. Bu ünlü formül “Planck formülü” diye anılır. 1918’de Nobel Ödülü’nü alan Planck, Ku­antum Teorisi’nin kurucusu olmakla birlikte, bu teoriyi daha tam bir teoriye giden yolda geçici bir adım saymış, sonraki gelişmelere katılmamıştır.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle