Öklid’in Hayatı Nasıldır ? Öklid Kimdir ?

 Öklid’in  Hayatı Nasıldır ?  Öklid Kimdir ?
Okunuyor Öklid’in Hayatı Nasıldır ? Öklid Kimdir ?

ÖKLİD (EUCLEİDES) (M.Ö. 300) Hayatını Kısaca Anlatınız.

Yunan matematikçisi, aksiyomatik geometrinin kurucusu. İskenderiye’de Kraliyet Okulu matematik öğretmeni. M.Ö. 300 sıralarında Elementler adıyla yazdığı geometri kitabı iki bin yılı aşkın bir süre boyunca dünyanın tüm uygar ülkelerinde rakipsiz bir ders kitabı olarak okutulmuştur. Einstein, “Gençliğinde bu kitabın etkisinde kalmayan hiç kimse, teorik bir araştırmacı olmaya özenmesin” demişti. Öklid’e gelinceye dek geometri, çoğunluk empirik gözlem ve ölçmelere dayanan bir önermeler veya kurallar yığını olmaktan ileri geçmiyordu. Öklid’in kitabında geometri, ilk önermelerine Thales ve Pythagoras‘da rastladığımız mantıksal ilişkilere ve ispat kavramına dayalı teorik bir bilim kimliği kazanmıştır.

Öklid Hangi Alanda Çalışmalar Yapmıştır ?

Öklid’in büyük katkısı, geometride yeni önermeler ya da ilginç çözümler bulmaktan çok, elde birikmiş önerme ve çözümlere mantıksal bir düzen kazandırmak olmuştur. Bu düzende birkaç öncül ve tanım (aksiyom ya da postulat kabul edilen önermeler)’a dayanılarak tüm diğer önermeler teorem olarak ispatlanır. Dedüktüf akıl yürütmenin gücünü sergileyen Öklid’in çalışması yüzyıllar boyunca tüm bilim kollarında özenilen bir örneği, erişilmek istenen bir düzeyi simgelemiştir.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle