Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?

 Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?
Okunuyor Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?

Özel­likle günümüzde insan kaynaklı; fosil yakıt kullanımı, teknolojik gelişmeler ile birlikte radyoaktif elementlerin kullanılmasında artış yaşandı. Bilinçsiz tarım, evsel atıkların geri dönüştürülememesi gibi etkenlerle, doğal çevrenin kirlilik derecesi hızla artmaktadır. İncelen ve delinen ozon tabakasının yeniden eski durumuna getirilmesi yönünde ileri teknikler halen geliştirilmiş değil. Teknolojinin gelişmesini beklemek yerine insan kaynaklı oluşan kirliliğin insanların bilinçlendirilmesi ile birlikte giderebileceğini söyleyebiliriz. Tek sorun ozon tabakasının incelmesi değil, ozon tabakasının yanı sıra Sera etkisi, küresel ısınma ve madde döngülerini etkileyen çevre sorunlarını bunlara ek olarak ekleyebiliriz.

Yanan ormanlar

Çevreyi Korumak İçin Nasıl Önlemler Almalıyız ?

Çevreyi ve doğayı korumak için önlemlerin hızlı bir şekilde alınması gerekmektedir. Doğanın hiç bir şekilde şakası yoktur. Yaşadığımız dünya bizlere miras olarak kaldı, bizde gelecek nesillere miras olarak bırakacağız. Mirası korumak ve gelecek nesillere kullanabilecekleri güzel bir dünya bırakmak tamamen şuan yaşayan insanların elinde diyebiliriz.

Dünya atmosferine dengeyi bozarcasına salınan zararlı gazlar; Karbondioksit, kükürdioksit ve azotdioksit gibi gazlar. Ozon tabakasının incelmesine, asit yağmurlarına, sera etkisine ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır.

Küresel İklim Değişikliği

Solunum Sonucu Atmosfere Verilen Karbondioksit Miktarı Ne Kadardır ?

Bulgulara göre; her yıl insan, hayvan ve toprak mikroorgazimalarının solunumları sonucunda 92 milyar ton; bitkilerin solunu­muyla da 37 milyar ton karbondioksit atmos­fere karışıyor. Ayrıca fabrikalarda, kalorifer­lerde, sobalarda vb. yerlerde yakılan ve ta­şıt araçlarında kullanılan yakıtlardan atmosfere katılan karbondioksit miktarı da en az 18 milyar tonu buluyor. Buna göre, karalar­daki karbondioksit döngüsü sırasında at­mosfere bir yılda toplam olarak 147 milyar ton karbondioksit veriliyor. Bu değerlerden de anlaşılacağı gibi atmosferin karbondiok­sit miktarı sürekli olarak artmaktadır.

Bitkiler Havadaki Karbondioksiti Nasıl Temizliyor ?

Doğadaki karbondioksit dengesi düzeltebilecek olay ise üretici canlıların yapmış olduğu fotosentez olayı. Üretici canlılar besin üretmek için havadaki karbondioksit gazını gözeneklerinden alarak, köklerinden aldıkları su ile birlikte besin ve oksijene dönüştürürler. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi fotosentetik canlılar, atmosfere salınan karbondioksit gazını kullanarak salınım oranını azaltabilir. Biz insanlar olarak yapmamız gereken daha çok yeşil bir alan yaratmak. Ağaçlandırma çalışmalarına katılmak. Orman yangınlarına karşı insanları bilinçlendirmek gibi önlemler ile doğadaki üretici canlı sayısını artırabiliriz.

Karalarda karbondioksit-oksijen döngüsün­de gösterilen 18 milyar tonluk açık, okya­nuslarda görülen farklı değerlerdeki karbon­dioksit-oksijen döngüsüyle bir ölçüde azaltılabilmektedir. Bu alandaki denge yine de sağlanamamaktadır. Özellikle kara, deniz ve hava kirliliğinin artışıyla ve yeşil ör­tünün tahribiyle işler daha da zorlaşmaktadır.

Öte yandan, taşıt araçlarının ve fabrikaların çalışıtırlmasında kullanılan yakıtlar ile bütün binaların ısıtılmasında kullanılan katı, sıvı ve gaz yakıtlar, her yıl trilyonlarca kilokalori­lik ısı enerjisinin doğaya verilmesine neden olacaktır.

Küresel Isınmayı Anlatan Bir Resim.

Bitkiler Doğadaki Isı Dengesi Korurlar mı ?

Yeşil bitkiler, karbondioksitler-oksijen denge­sini sağlama kabiliyetine sahip oldukları gi­bi, atmosferdeki ısı dengesini de sağlayabil­mektedir. Canlılar içinde sadece yeşil bitki­ler endotermik karakterde olup doğadan ısı enerjisini alarak, sadece kendileri için yapmazlar. İnsanlar, hayvanlar ve karbondioksit asimilasyonu ile organik mad­de üretiminde bulunmaktadırlar.

Artan teknolojik etkinliklere paralel olarak, hatta bugüne kadar oluşmuş mesafeyi ka­patmak için ondan da daha hızlı olunmalı. Dünyadaki yeşil örtünün büyük ölçüde artı­rılması gerekmektedir.

Çevreyi Korumak İçin Neler Yapabiliriz ?

Sonuçta, Dünya’yı yeniden yaşanır duruma getirebilmek için öncelikle yeşil örtü alanları, askeri seferberliğe benzer şekilde ağaç dik­me ve bakma seferberliği ilan edilerek hızla geliştirilmelidir. Orman yangınlarına karşı insanlar bilinçlendirilmelidir. Evlerimizde ısıtma sistemlerinde ve elektrik enerjisi kullanımında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri gerekmektedir. Toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Geri dönüşüm her evin içine kadar girmeli, evsel atıkların ayrıştırılmasında aileler bilgilendirilmelidir.

Yorum Yap
Estetik Doktorları
Giriş Yap
Yazı Ekle