Avogadro’nun Hayatını Kısaca Açıklayınız

 Avogadro’nun Hayatını Kısaca Açıklayınız
Okunuyor Avogadro’nun Hayatını Kısaca Açıklayınız

AVOGADRO, Amedeo (1776-1856)

İtalyan fizik bilgini. 1821’de doğum yeri olan Turin kentinde ileri fizik profesörü olur; bundan on yıl önce yayımladığı bilimsel bir yazıda, şimdi “Avogadro Yasası” diye bilinen bir ilişkiyi ortaya koyar: “Aynı basınç ve sıcaklıkta eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda molekül içerir.” Bir başka değişle “aynı basınç ve sıcaklıkta, eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda molekül içerir” şeklinde özetlenebilecek olan “Avogadro Yasası”nı keşfeden ve bir gramda bulunan molekül sayısını ifade eden 6.0248 X10^23 rakamını yani “Avogadro Sayısı”nı bulan kişidir. Avogadro, aynı yazı­da atom ile molekül arasında bir ayrım yapmıştı; ne var ki, bugün yaşamsal değer­de olan bu ayrım o sıra pek dikkate alınmamıştı. Nitekim 80 yaşında öldüğünde bi­lim dünyası onun bilimsel katkısının henüz farkına bile varamamıştı.

Ancak bir başka İtalyan kimyacısı olan Cannizzaro’nun 1860′ta yapılan bilimsel bir toplantı­daki açıklamalarından sonradır ki, bilim adamları Avogadro’nun çalışmasının öne­mini kavramaya başlamışlardır. Ünlü çalışması şu başlık altında yayımlanmıştır: “Cisimlerin Elementler Moleküllerinin Göreceli Kütlelerinin Belirlenme Yöntemi ve Bu Moleküllerin Bileşimleri Oluşturmadaki Oranları.”

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle