DNA’nın kendini eşlemesi konu anlatımı ? DNA eşlenmesinde gerçekleşen olaylar.

 DNA’nın kendini eşlemesi konu anlatımı ? DNA eşlenmesinde gerçekleşen olaylar.
Okunuyor DNA’nın kendini eşlemesi konu anlatımı ? DNA eşlenmesinde gerçekleşen olaylar.

DNA’nın kendini eşlemesi

Hücre bölünmek için yeterli olgunluğa eriştiğinde hücrenin merkezinde bulunan çekirdek bölünme emrini gönderir. Bölünme hazırlıklarına başlayan hücrenin yapacağı ilk iş bölünme sırasında gerekli olan enerji depolamak olacaktır. Enerji işlemi tamamlandıktan sonra ise kalıtım materyali sayısını iki katına çıkarmak isteyecektir. Hücre kalıtım materyali sayısını iki katına çıkartırken DNA’nın kendini eşlemesi olayı gerçekleşir. DNA’nın kendini eşlemesinin nedeni hücre sayısı artsa bile var olan kalıtsal bilginin korunarak diğer hücrelere aktarılması gerekliliğindendir. Çünkü DNA kendini işlediğinde aynı genetik yapıda iki yeni DNA oluşur. Hücre bölündükten sonra ise oluşan iki yeni DNA yeni hücrelere aktarılır. DNA eşlenmesinden sonra oluşan DNAların genetik yapısı başlangıçtaki DNA ile birebir aynısıdır.

DNA’nın yapısını incelediğimizde çift zincirli sarmal bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. DNA kendini eşlemesi istediğinde zincirler arasındaki zayıf hidrojen bağları bir fermuar gibi açılarak,zincirler birbirinden uzaklaşır. Açılan uçlara sitoplazmada ya da çekirdek içerisinde serbest halde dolaşan nükleotidler uygun nükleotidlerin karşısına gelerek yeni bir iplik oluşturur. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü oluşmuş olur. Oluşan yeni DNAların genetik yapıları aynı olmasına rağmen, DNAlardaki birer iplik eski DNA’ya aittir. Bu durumun kalıtsal yapıya çok da bir önemi yoktur. DNA’nın eşlenmeden önceki iplikleri yeni oluşacak olan DNA lara kalıp görevi görür.

DNA’nın kendini eşlemesi ile birlikte canlıların nesiller boyunca kalıtsal bilgilerinin devamlılığı sağlanır. Eşlenmeden önceki DNAdaki zincirler yeni oluşacak zincire kalıp görevi yapar.

DNA'nın yapısını incelediğimizde çift zincirli sarmal bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. DNA kendini eşlemesi istediğinde zincirler arasındaki zayıf hidrojen bağları bir fermuar gibi açılarak,zincirler birbirinden uzaklaşır. Açılan uçlara sitoplazmada ya da çekirdek içerisinde serbest halde dolaşan nükleotidler uygun nükleotidlerin karşısına gelerek yeni bir iplik oluşturur. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü oluşmuş olur. Oluşan yeni DNAların genetik yapıları aynı olmasına rağmen, DNAlardaki birer iplik eski DNA'ya aittir. Bu durumun kalıtsal yapıya çok da bir önemi yoktur. DNA'nın eşlenmeden önceki iplikleri yeni oluşacak olan DNA lara kalıp görevi görür.
Dna’ nın kendisini Eşlemesi

DNA eşlenmesi sırasında Stoplazma ve Çekirdekteki maddelerin sayıların değişimi nasıldır ?

Sitoplazmada bulunan fosfat, şeker ve organik baz sayısı, DNA eşlenirken çekirdek içerisine gireceklerinden dolayı DNA eşlenmesi bitene kadar sayıları zamanla azalır. DNA eşlenmesi bittikten sonra ise sitoplazmadaki nükleotid sayısı azalmış olur.

DNA eşlenmesi sırasında çekirdekte bulunan DNA miktarı DNA eşlenmesi bittiğinde çekirdekte bulunan DNA miktarı artacaktır.

Çekirdekte bulunan fosfat, şeker ve organik baz sayısı DNA kendini eşlerken sitoplazmada serbest halde dolaşan fosfat ve şekerlerin çekirdek içerisine girmesi ile birlikte çekirdek içerisindeki fosfat şeker ve organik baz sayılarında artış meydana gelecektir.

Sitoplazmadaki fosfat ve şeker çekirdek içerisine geçeceğinden dolayı bunların sayısı sitoplazmada azalacaktır.

Sitoplazmadaki adenin miktarı, DNA’nın kendini eşlemesi sırasında adenin nükleotidi kullanılacaksa , adenin nükleotidi çekirdek içerisine gireceğinden dolayı sayısı zamanla azalır.

Kısaca DNA nın eşlenmesi

 • Bir hücrede DNA nın eşlenmesi bu hücrenin bölüneceğinin belirtisidir.
 • DNA’nın eşlenmesinde ilk olarak zincirler arasındaki bağlar enzimler yardımıyla kopartılır.
 • Kopartılan bağlardan dolayı DNA zincirleri fermuar gibi açılmaya başlar
 • DNA eşlenmesi ilkel canlılarda çekirdek dışında sitoplazmada, gelişmiş canlılarda ise çekirdek içerisinde gerçekleşir.
 • DNA işlenmesi sonucunda Bir DNA dan 2 yeni DNA elde edilir.
 • Oluşan iki yeni DNA’nın birer ipliği başlangıçtaki DNA’nındır.
 • DNA eşlenirken sitoplazmadaki şeker fosfat ve organik baz sayısı azalır.
 • DNA eşlenirken çekirdekteki şeker fosfat organik baz sayısı artar.
 • DNA eşlenirken kalıtım materyalinin miktarı artar.
 • DNA eşlenmesi sırasında oluşan yeni DNA’ların genetik yapıları başlangıçtaki DNA ile birebir aynıdır.
Dna ve Geneti Kod Konu Anlatımı
Dna ‘ nın çift zincirli sarmal yapısı.

DNA eşlenirken oluşabilecek hatalar nelerdir ? Onarılan ve Onarılmayan Hatalar Nelerdir ?

DNA eşlenmesi her zaman sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. DNA eşlenirken nükleotidler karşılıklı dizilirken DNA zincirlerinde hatalar oluşabilir. Bu hatalar tek bir zincirde meydana gelmişse düzeltilebilir. Hatalar karşılıklı zincirlerde boşluk şeklinde meydana gelmişse düzeltilemez. Düzeltilemeyen hatalar genetik yapının değişmesine hatta genetik hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. DNA işlenirken oluşabilecek hatalar için son olarak toparlayacak olursak, hatalar meydana gelebilir. Bazıları onarılabilirken bazıları onarılamaz. Onarılmayan hatalar genetik yapının değişmesine sebep olur.

Bir DNA zincir düşünelim zincirin birinde nükleotid oluşmadığını varsayalım. Diğer zincirden nükleotid olduğundan dolayı bu meydana gelen hata onarılabilir. Bunun için aşağıdaki görseli inceleyelim.

Bir DNA zincir düşünelim zincirin birinde nükleotid oluşmadığını varsayalım. Diğer zincirden nükleotid olduğundan dolayı bu meydana gelen hata onarılabilir. Bunun için aşağıdaki görseli inceleyelim.

Nükleotidler yanlış olarak karşılıklı bir araya gelmişseler. Guanin ile Sitozin karşı karşıya gelir. Guaninin karşısına Adeninin geldiğini varsayalım. Bu varsayım DNA eşleşirken bir hata olduğunu gösterir. Fakat bu hata da giderilebilir. Bunun için aşağıdaki görseli inceleyelim.

Nükleotidler yanlış olarak karşılıklı bir araya gelmişseler. Guanin ile Sitozin karşı karşıya gelir. Guaninin karşısına Adeninin geldiğini varsayalım. Bu varsayım DNA eşleşirken bir hata olduğunu gösterir. Fakat bu hata da giderilebilir. Bunun için aşağıdaki görseli inceleyelim.
Karşılıklı gelen nükleotidlerin yanlış gelmesi bu hata onarılabilir.

DNA eşleşirken zincirler aynı hizada karşılıklı boşluk varsa oluşacak olan bu hata da hangi nükleotid gelip hangisinin kalıp görevi göreceği belli olmadığından bu hata giderilemez. Bunun için aşağıdaki görseli inceleyelim.

DNA eşleşirken zincirler aynı hizada karşılıklı boşluk varsa oluşacak olan bu hata da hangi nükleotid gelip hangisinin kalıp görevi göreceği belli olmadığından bu hata giderilemez. Bunun için aşağıdaki görseli inceleyelim.
Zinirlerde karşılıklı boşluk durumu varsa bu hata onarılamaz.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle