Ahır gübresi kullanımı ve önemi nelerdir ?

 Ahır gübresi kullanımı ve önemi nelerdir ?
Okunuyor Ahır gübresi kullanımı ve önemi nelerdir ?

Ahır gübresi, hayvansal üretimin fazla olduğu tarımsal firmalarda yan ürün olarak çok miktarlarda bulunur. Hayvanların; İdrar , Katı Dışkı Yataklık Materyalleri içerir. Ahır gübresinde ortalama; %75 su, %17 organik madde, %6 inorganik madde bulunur. İdrarın yapısında yer alan N (Azot) ve K2O bitkilerin olabileceği forma kolayca dönüşmektedir.

 Ahır gübresinin kullanılması sonucunda;  1- Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkiler, 2- Organik madde kaynağı oluşturur, 3- Mikroorganizma faaliyetini hızlandırır, 4 Organik Gübreler ve Önemi 5- Su tutma kapasitesini yükseltir,  6- Havalanma özelliğini artırır, 7- Bitki besin maddelerinin tutulmasını sağlar, 8- Tuzluluk ve pH düzenlemeye katkı sağlar, 9- Toprağın sıkışmasını engeller, 10- Köklerin daha kolay gelişmesini sağlar.
Ahır gübresi

 Ahır gübresinin kullanılması sonucunda;


1-Bitki köklerin daha kolay ve verimli gelişmesini sağlar
2-Topraktaki mikroorganizma faaliyetini hızlandırır
 2- Organik madde kaynağı oluşturur,
 3- Toprağın su tutma kapasitesini yükseltir,
 4 Organik Gübreler ve Önemi
 5- Su tutma kapasitesini yükseltir,
 6- Toprağın Havalanma özelliğini artırır,
 7- Bitki besin maddelerinin uzun süreli tutulmasını sağlar,
 8- Tuzluluk ve pH düzenlemeye katkı sağlar,
 9- Toprağın sıkışmasını engeller,
10- Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkiler,

Ahır Gübresi

Bitkiler idrardaki; Potasyum ve fosfordan hemen,  Azottan ise genellikle üre formunda olduğu için toprağa bırakıldıktan sonra yararlanır. Ahır gübresi içerisindeki idrar oranı ne kadar fazla olursa o ölçüde kaliteli olur gübre.  

Sığır ahırında hayvan başına günde; 20-25 kg katı dışkı, 10-12 litre idrar hesaplanır. Yıllık taze gübre üretimi 12-15 ton‘dur. Koyun ve keçi gübresi ise çok kurudur. İdrar katı dışkının altı da biridir; Hayvan başına günde; 4-5 kg katı dışkı, 0,5-1 kg sıvı dışkı hesaplanır. Yıllık gübre üretimi 0,5-0,7 ton ‘ dur. Atların yıllık gübre üretimi ise 8-16 ton dur.

Ahırda hayvan başına günde; 20-30 kg katı dışkı,  9-13 litre idrar hesaplanır.  Yıllık taze gübre üretimi 11-16 ton‘dur. Koyun ve keçi gübresi ise çok kurudur. İdrar katı dışkının altı da biridir; Hayvan başına günde; 3-5 kg katı dışkı,  0,5-1 kg sıvı dışkı hesaplanır.  Yıllık gübre üretimi 0,5-0,8 ton ‘ dur. Atların yıllık gübre üretimi ise 9-17 ton dur.

Ahır Gübresinin Yapısını Etkileyen olaylar Çiftlik gübresinin içeriği standart olmayıp hayvanların;
1- Beslenmesi
2- Irkı ( Cinsi)
3- Yaşı ve Cinsiyeti

Hayvanlar yedikleri besinlerin hemen hemen %45-%55 ’sini dışkı ile birlikte idrar şeklinde dışarı atarlar. Çiftlik gübresinden en iyi sonucu alabilmek için;
1-Uygulama yer ve zamanı
2-Uygulama şekli vb. konulara gereken özen gösterilmelidir
3-Kullanılacak miktar
4-Gübrenin saklanması
5-Gübrenin olgunlaşma süresi

Ahır gübresinin olgunlaştırılması

Ahır Gübresinin Olgunlaştırılması ;  Kontrollü ve Kontrolsüz şartlarda sağlanır. Kontrolsüz şartlarda oluşturulan gübrede; Hava ile teması çok olur ayrışma meydana gelir. Gübrede ısı 60 dereceden 700 dereceye kadar yükselir. Yeteri olgunlaşma gerçekleşmediği için organik madde ve azot eksilmesine neden olur. Olgunlaşmadan toprağa bırakılan bitkiler bundan faydalanamadağı gibi topraktaki azot ve organik gübreyi yıkmakla faaliyet gösteren mikroorganizmalar kullanacağı için bitkilerde geçici azot eksikliği olur. Parçalanma sürecinde bitkilerde gelişme azalır, süre sonunda azot ihtiyacı giderileceğinden bitkilerin gelişmesini hızlandırır. Kontrollü şartlarda oluşturulan gübrede ; Gübre 70 santim ile 80 santim kalınlığında yığıp kontrolsüz olarak aerobik ayrışmaya, sonra su ekleyerek anaerobik ayrışmaya tabi tutularak gübrenin 60 derece ile 700 dereceye kadar çıkması sağlanır. Ayrışmayı hızlandırmak amonyum ve potasyum karbonat atılır.

Ahır Gübresi Yığını

Ahır gübresinin kullanımı ve yararları

Ahır Gübresinin Kullanımı ve Miktarı Kullanılacak gübrenin zamanı son derece önemlidir dikkatli seçilmesi gerekir. Zamanın belirlenmesinde;
 Toprağın yapısı ve bölgenin iklim durumu etkendir. Kaba yapılı ve yağışlı bölgelerde; İlkbaharda İnce yapılı ve yağışsız bölgelerde; Sonbaharda Toprağa atılacak ahır gübresi miktarı; Toprağın organik maddesi, yapısı, Yağış miktarı, Bitkinin gübre arzı, etkilidir. Bitkiler verilen ahır gübresinin; Birinci yıl yüzde 50 İkinci yıl yüzde 30 Üçüncü yıl yüzde 20‘sinden faydalanırlar. Toprağa atılan gübrenin; Çapa bitkileri; yüzde 80 ila yüzde 100 den Tahıllar yüzden 20 den yüzde 40 a kadar yararlanmaktadır.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle