Güncel

Sesin Sürati Her Ortamda Farklı mıdır ?

 Sesin Sürati Her Ortamda Farklı mıdır ?
Okunuyor Sesin Sürati Her Ortamda Farklı mıdır ?

Sesin Sürati Nelere Bağlıdır ?

Ses, maddenin taneciklerinin titreşimi sonucu oluşur ve dalgalar halinde yayılır. Sesin sürat, maddenin tanecikleri arasındaki mesafeye ve aynı zamanda maddenin taneciklerinin sahip olduğu sıcaklık değerine de bağlıdır. Tanecikler arasındaki mesafe enerjinin daha kolay iletilmesi ile alakalı bir durumdur. Tanecikler birbirlerine ne kadar yakınsalar, titreşim hareketi o kadar hızlı iletilir. Sıcaklığın sesin süratini etkisi ise maddenin taneciklerinin sıcaklığının artmasıyla veya azalması ile birlikte taneciklerin yapmış olduğu hareketin hızında değişiklik meydana gelmektedir.

Örneğin Isı alan bir maddenin sıcaklığı artarken taneciklerinin de hareketlerinde artış gösterir. Aynı maddeden yapılmış farklı sıcaklıktaki 2 cisimdeki sesin süratini karşılaştıracak olursak,  eğer ses aynı ortamda yayılıyorsa sıcaklığı fazla olan madde de sesin sürati daha fazladır. 

Taneciklerin aralarındaki mesafe katılarda en az gazlarda ise en fazla olduğunu biliyoruz . Bu durumda ses en hızlı katılarda en yavaş gazlarda yayılır. Sıvılarda ise katılardan yavaş gazlardan hızlı yayılır.

Sesin Aynı Sıcaklıkta Farklı Hallerde Yayılması

MaddeSıcaklıkSes Sürati (m/sn)
Oksijen20327
Hava20344
Metil Alkol201123
Su201497
Deniz Suyu201531
Tahta203350
Demir205850
Sesin Farklı Hallerde Yayılmasını Gösteren Grafik

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi ses, aynı sıcaklıkta bulunan farklı katı, sıvı ve gaz ortamlarında farklı hızlarda yayılmaktadır. Katı maddelerde sesin süratinin sıvı ve gazlara oranla daha süratli olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde sıvı maddede sesin süratinin katılardan az gazlardan fazla olduğunu, gaz madde de ise katı ve sıvıya oranla süratin daha az olduğunu tablodan görebiliyoruz.

Sesin Farklı Sıcaklık Aynı Ortamda Yayılması

Madde SıcaklıkSes Sürati (m/sn)
Hava0332
Hava20344
Hava100387
Hava500558
Sesin Aynı Ortamda Farklı Sıcaklık Yayılması

Yukarıdaki tablodan çıkaracağımız sonuç aynı ortamda bulunan, örneğin hava ortamında yukarıdaki tablo da maddenin farklı sıcaklık değerlerinde sesin süratinin de farklı olduğunu görmekteyiz. Tablodan çıkaracağımız sonuç. Ses, aynı ortamdaysa ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati artar.

Yorum Yap
Estetik Doktorları
Giriş Yap
Yazı Ekle