Paul Adrien Maurice Dirac Hayatı

 Paul Adrien Maurice Dirac Hayatı
Okunuyor Paul Adrien Maurice Dirac Hayatı

DIRAC, Paul Adrien Maurice (1902-1984)

İngiliz fizik bilgini. Üniversite öğrenimini mühendislik ve matematikte yaptı. 1930’da Kraliyet Bilim Akademisi üyeliğine se­çildi. 1932’de Cambridge Üniversitesi’nde matematik profesörlüğüne atandı. Heisenberg’in kurduğu matris mekaniği ve Schrödinger’in geliştirdiği dalga mekaniği Dirac’ın muhayyilesini tutuşturan başlıca etkenler oldu. 1928’de yayımladığı Elektron’un Kuantum Teorisi çalışmasında, Schrödinger denkleminin yerine, çözüldü­ğünde elektronun, sp’ini ve manyetik momenti dahil, bilinen tüm özelliklerini hay­ret edilecek bir şekilde veren denklemlerini koyar.

Ancak negatif enerjinin sonsuza varan çözümlerinin olması ve buna bir açıklama getirememiş olması, teorisinin bir eksiklimi olarak gösteriliyordu. Buna karşı Dlrac, 1930’da bu çözümleri, bir arka planı ya da haller denizini temsil ediyor diye yorumlar. Öyle ki, bu hallerden kay­bolan bir elektron bir pozitif “delik” gibi görünecektir. 1932’de Anderson, Blacket ve Occhialini’nin pozitronu bulmalarıyla Dirac’ın bu öndeyişi doğrulanmış olur. En ta­nınmış yapıtı, Kuantum Mekaniğinin İlkeleridir.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle