Enerji dönüşümü nedir nerelerde karşılaşırız. ?

 Enerji dönüşümü nedir nerelerde karşılaşırız. ?
Okunuyor Enerji dönüşümü nedir nerelerde karşılaşırız. ?

Termodinamik kanunları vardır. Termodinamiğin 1. Kanunu Enerji yok olmaz yoktan var olmaz devamlı dönüşüm ve değişim halindedir demektedir. Çevremize baktığımızda cisimler farklı şekillerde enerjilere sahiptir. Hareket eden bir cismin, ağaçta asılı duran bir cismin veya kömürün sahip olduğu enerji vardır. Bu  enerjiler başka enerji türlerine dönüşebilir. Bunlara enerjinin dönüşümü diyoruz. Kinetik enerji ile potansiyel enerji arasındaki enerji dönüşünü ele alacak olursa. Öncelikle kinetik ve potansiyel enerjiden bahsetmek gerekir.

Potansiyel Enerji Nedir ?

 Cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Yerden yüksekliği arttıkça potansiyel enerjisi de artar.

Kinetik Enerji Nedir ?

 Cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketi artarsa kinetik enerjisi de artar.

Başka enerji çeşitleri yok mu ? Tabiki var ama bu yazımızda bu iki enerji çeşidinin birbirine dönüşümlerinden bahsedeceğiz.

Örneğin Ağaçta asılı duran elma hem kütlesi hem de yerden yüksekliği sebebiyle potansiyel enerjisi vardır. Elmanın sahip olduğu potansiyel enerji elmanın dalıyla olan irtibatı kesildiğinden kinetik enerjiye yani hareket enerjisine dönecektir. Potansiyelin kinetik enerjiye dönmesi ile ilgili örnekleri çoğaltabiliriz. Bir başka örnek barajda biriktirilen suların baraj kapakları açılmasından sonra hareket enerjisine dönmeleri örnek olarak verilebilir.

Ağaçta duran elmanın potansiyel enerjisi vardır.
Ağaçta duran elma potansiyel enerji

Kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönmesine de örnek verecek olursak. Hareketli olan bir cisim belirli bir yüksekliğe hızlı bir şekilde fırlattığımızda hareketinden dolayı sahip olan enerjisi tükendiğinde belirli bir yükseklikte duracaktır. Yüksekte duran cismin artık kinetik enerjisi değil de potansiyel enerjisi vardır. Bu da kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümüne örnektir.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle