Birbirine karışmayan sıvılar neden farklı şekilde konumlanırlar ?

 Birbirine karışmayan sıvılar neden farklı şekilde konumlanırlar ?
Okunuyor Birbirine karışmayan sıvılar neden farklı şekilde konumlanırlar ?

Günlük yaşamımızda zeytinyağı gibi üste çıkıyor sözünü çok fazla duymuşsunuzdur. Bu sözün kullanım amacı da tamamen bilime dayalıdır. Birbirine karışmayan sıvılar birbirine karışmadıkları gibi biri altta biri üstte net bir şekilde durmaktadırlar. Bunun sebebi yoğunluktur. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yoğunluğu yüksek olan madde altta, yoğunluğu diğerine göre büyük olan madde üstte yer alır.

Günlük yaşamımızda zeytinyağı gibi üste çıkıyor sözünü çok fazla duymuşsunuzdur. Bu sözün kullanım amacı da tamamen bilime dayalıdır. Birbirine karışmayan sıvılar birbirine karışmadıkları gibi biri altta biri üstte net bir şekilde durmaktadırlar. Bunun sebebi yoğunluktur. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yoğunluğu yüksek olan madde altta, yoğunluğu diğerine göre büyük olan madde üstte yer alır.
Birbirine karışmayan sıvılar örnek resim

Zeytinyağı ve su ilişkisine bakacak olursak zeytinyağı üstte çıkardı. Bu da demek oluyor ki zeytinyağının yoğunluğu sudan azdır.

Bu sıvıların sayılır birden fazla da olabilir. Tamamen yoğunluklarının büyüklüklerine göre sıralanacaklardır.

Peki yoğunluğunu bilmediğimiz bir sıvının yoğunluğunu hesaplayabilir miyiz ?

Sorumuzun cevabı tabiki evet. Bunun için  bize bir adet dereceli silindir birde terazi gerekli gerisi matematiksel işlem.

Zeytinyağı ve su ilişkisine bakacak olursak zeytinyağı üstte çıkardı. Bu da demek oluyor ki zeytinyağının yoğunluğu sudan azdır. Bu sıvıların sayılır birden fazla da olabilir. Tamamen yoğunluklarının büyüklüklerine göre sıralanacaklardır. Peki yoğunluğunu bilmediğimiz bir sıvının yoğunluğunu hesaplayabilir miyiz ? Sorumuzun cevabı tabiki evet. Bunun için  bize bir adet dereceli silindir birde terazi gerekli gerisi matematiksel işlem.
Farklı renkle bulunan sıvıların bardakta farklı konumlanmalarının sebebi yoğunluklarının farklı olmasından kaynaklıdır.

Yoğunluk birim hacimdeki madde miktarıydı. Kısacası kütlenin hacime oranıydı. Bir maddenin yoğunluğunu bulmak için kütlesini  ölçtükten sonra dereceli silindir ile hacmini ölçüp sonrasında ise kütlenin hacme oranını bulduktan sonra çıkan sonuç ile yoğunluğunu hesaplamış olacağız.

BİRBİRİNE KARIŞMAYAN SIVILAR

Deneyin  Amacı:  Yoğunlukları aynı olmayan ve birbiri içerisinde karışmayan sıvıların özelliklerini kavrayabilmek.

Beyin Fırtınası Soruları?

1. Bir deyim olarak kullanılan “Zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkma” sözünün Bilimsel bağlantısı nedir?

2. Dalgasız gölde mi yoksa denizde mi yüzmek kolaydır? Neden?

Araç ve Gereçler:  sıvı yağ, su, bal, alkol (ispirto), deney tüpü

Deneyin   Yapım Aşamaları:

1. Deney tüpüne önce biraz bal ilave edelim.

2. İlave etttiğimiz balın üzerine bir miktar kadar su ekleyelim.

3. Bal ve su karışımımızın üstüne bir miktar sıvı yağ ekleyelim.

4. Bal, su ve sıvı yağ üzerine bir miktar alkol dökelim. Alkol yoksa kolanya da kullanılabilir. 

Sonuçları Değerlendirelim:

Sıvılar birbirlerine karışmadığı için bunun bir sebebi var tabi , deney tüpü içerisinde farklı bölgeler oluştu. Sıvılar farklı konumlandılar. Bu konumlanmanın farklı olması yoğunluklarına göre dizilimidir. Karışımı yapılan sıvı maddeler içerisinde en yoğun olan bal deney tüpünün en alt kısmında bulunur. Sıvıların sıralamasına bakarak yoğunluklarını karşılaştırabilir ve sıralama yapabiliriz. Yoğunluğu en az olan sıvı ise karışımın en üst tarafındaki sıvıdır

Bilgilenelim:

Yoğunluk ayırt edici bir özellik olduğundan dolayı saf sıvıların yoğunlukları farklıdır. Bundan dolayı yoğunluğun yanı sıra özkütle de saf sıvılar için ayırt edici özelliktir. Say suyun yoğunluğu 1 g/cm3 tür. Cıvanın 13,6 g/cm3 olduğu biliniyor. Sıvıların içerisine farklı maddeler konulduğunda çözelti oluşturulursa özkütleleri değişir. Örneğin suyun yoğunluğu 1g/cm3 iken deniz suyunun yoğunluğu 1.025 dir. Tuz, suyun yoğunluğunu artırmıştır.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle