Akraba Evliliği ve Soy Ağacı Konu Anlatımı

 Akraba Evliliği ve Soy Ağacı Konu Anlatımı
Okunuyor Akraba Evliliği ve Soy Ağacı Konu Anlatımı

Akraba Evlilikleri Neden Zararlıdır ?

Canlılara ait karakterlerin DNA içerisinde kromozomlar üzerinde taşınır. Kromozomda taşınan bazı özellikler canlılık için hastalık etkeni olabilmektedir. İnsanlarda var olan bir hastalık kalıtsal yollarla nesilden nesile aktarılabilir. Aynı Soydan gelen kişilerin birbirleri ile yaptığı evliliği akraba evliliği denir. Akrabalar arası genetik benzerlik çok fazladır. Genetik benzerliğin fazla olması akraba evliliği yapan bireyler de varsa kalıtsal olarak taşınan bir rahatsızlık yavru bireylerde ortaya çıkma ihtimali fazladır. Bireyler kendilerini sağlam hissetseler bile hastalığı melez olarak taşıyor olabilirler.

İki melez karakterde birey bir araya geldiğinde ise yavru bireylerde çekinik karakterde bireylerin oluşma ihtimali vardır. Bu çekinik karakter bir hastalıksa, doğacak olan bireyde hastalıklı olarak doğacaktır. Hastalık bakımından iki melez karakterden olacak çocukların hasta çocuk ihtimali yüzde 25 dir. 100’de 75 ihtimalle görünürde sağlam birey doğacaksa da bunların, yüzde ellisi hastalık bakımından taşıyıcı durumdadır. Bu doğan yavruların ileride yapacakları evliliklerde kendi çocuklarını hastalık genini aktarma ihtimali vardır.

Akraba evliliğinde sık rastlanan rahatsızlıklar, kistik fibrozis, kan hastalıkları, şeker, kalp, görme bozukluğu, işitme kaybı , hemofili, orak hücreli anemi, altı parmaklılık örnek olarak verilebilir.

Akraba evliliklerinde hastalıkların yavru nesillerden ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.

Genetik Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi Ne Demektir. ?

İnsanlarda var olan kalıtsal bir rahatsızlığın tespit edilmesi teknolojinin gelişmesi ile daha da kolaylaştırılmıştır. Bu araştırmayı yapan genetik hastalıkları tanı merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde nesilden nesile aktarılan genlerin işleyişleri araştırılmaktadır. Genetik ile ilgili yapılan çalışmalar o kadar ilerlemiş olacak ki, daha dünyaya gelmeden bireylerin oluşabilecek hastalıklar önceden belirlenebilir. Bu genetik rahatsızlık olup olmaması şu şekilde tespit edilir. Hamileliğin 14 ve 16. haftasında özel bir iğne ile plasentadan bir miktar su alınır. Plasentadan alınan bu su genetik tanı merkezleri tarafından kromozom ve gen analizi yapılır. Yapılan bu gen analizi ile birlikte kalıtsal bir rahatsızlık varsa önceden tespit edilebilir.

Genetik tanı teşhis ve tedavi merkezleri.

Soy Ağacı Ne Demektir. ?

Kalıtımın canlıda var olan bir özelliğin nesilden nesile aktarılmasını inceleyen bir yapı olduğunu genetik bilimi altında incelemelerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını göstermek için soy ağaçlarından yararlanılır. Soyağacı grafiklerinde dişiler genellikle yuvarlak erkekler ise kare şeklinde gösterilir. Soy ağaçlarında içi taralı olan birey çekinik karakterde özelliği gösterir.

Soyağacı sorularında, genotipin geriye doğru nasıl ilerleyebileceği ile ilgili tahminlerde bulunur. Çekinik karakterdeki bir özelliği gösteren genotipin ifade ediliş şekli kesin olduğu için çekinik karakterin genotipli soy ağacı sorularında direkt yazılmalıdır. “aa” gibi. Çekinik karakteri gösteren bireyin çekinik genleri bir anneden bir babadan geleceğinden dolayı anne ve babaya çekinik karakterler yazılır. Anne ve baba çekinik karakteri fenotipte göstermiyorsa fenotip olarak baskın ise diğer bilinmeyen geni baskın gendir. Bu durumda da anne ve baba melez olur. Çekinik karakteri göstermiyorsa bir özellik burada 2 ihtimalli düşünmeniz gerekmektedir. Genotip homozigot baskın da olabilir heterozigot melezde olabilir. “AA”, “Aa” gibi.

Soyağacı işlemlerinde geriye yürütme.

Aşağıda yer alan soyağacında vücut kromozomunda çekinik taşınan bir hastalık taralı olarak gösterilmiştir bireylerin genotipini bulmaya çalışınız ?

Soyağacı genotip belirleme basamakları.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle