5.Sınıf Fen Bilimleri Güneşin Yapısı ve Özellikleri

 5.Sınıf Fen Bilimleri Güneşin Yapısı ve Özellikleri
Okunuyor 5.Sınıf Fen Bilimleri Güneşin Yapısı ve Özellikleri

Güneşin Yapısı ve Özellikleri

Evrende bulunan yüz milyarlarca yıldızdan biri olan Güneş. Geceleri gökyüzüne baktığımızda ufak ve parlak görünen cisimler onlarda yıldızdır. Yıldızların birçoğu Güneş’ten daha büyük ve daha parlaktır. Bu yıldızların, küçük görünmelerinin sebebi Dünya’mıza Güneş’ten daha uzak oldukları içindir. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır .Bilim insanlarının yaklaşık 5 milyar yıl önce oluştuğunu düşünmektedir.

Üretici canlıların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayarak yeryüzündeki yaşamın kaynağı olan Güneş, Sıcak gazlardan oluşmuştur. Güneş, çevresine ısı ve ışık yayan orta büyüklükte bir yıldızdır.

Güneşten yayılan her ısı ve ışık yer yüzüne ulaşabilir mi ?

Güneş’ten yayılan ısı ve ışığın çok az bir kısmı yeryüzüne ulaşır. Güneşten yayılan ısı ve ışığın bir kısmı atmosferde bulunan ozan tabakası tarafından tutulur. Yeryüzündeki yaşamın devam etmesi için Güneşten gelen ısı ve ışık gereklidir.

Güneş’in Dünya’ya uzaklığı, ortalama 149,5 milyon kilometredir. Ortalama denmesinden kasıt. Dünya, Güneş etrafında dolanırken güneşe olan uzaklıkları değişmektedir. Dünya, Güneş’e en yakın konumda olduğunda yaklaşık 147 milyon km, en uzak konumda olduğunda ise yaklaşık 152 milyon km uzaklıktadır.

Gün batımı güneş görünüşü

Güneşin katmanları var mıdır ?

Dünyanın katmanları olduğu gibi Güneş’in de katmanları vardır. Güneş’in katmanları; Merkezinde çekirdek, dış yüzeyinde ise ışık küre, renk küre ve taç küre vardır. Aynı zaman da güneşten yayılan ışıkların gözlerimize de zararları olabilmektedir. Bu sebeple güneşe çıplak gözle bakmak göz sağlığı açısından sorun teşkil etmektedir.

güneş'in katmanları ışık küre renk küre ve taç küre
Güneşin Katmanları

Güneş Lekeleri Ne Demektir ve Nasıl Oluşur ?

Güneşten yayılan ısı ve ışıklardan dolayı güneş bir alev topu gibi görünür. Alev topu gibi görünen bu Güneş’in belirli kısımlarında sıcaklıkları düşük olan bölgelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Sıcaklığı düşük olan bu bölgelere Güneş lekeleri adı verilir. Bilim insanları daha sonra bu Güneş lekelerinin aynı yönde kaydıklarını fark etmişler. Bu kaymadan dolayı da Güneş’in de diğer gök cisimleri gibi kendi etrafında döndüğünün ispatı olarak sunmuşlardır.

Güneş lekeleri dünyanın döndüğünü ispatlar mı
Güneş lekeleri

Güneş Dünya’dan büyükse neden daha küçük görünüyor ?

Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır. En yakın yıldız olmasına rağmen Güneş ile Dünya arasındaki mesafe fazla olduğundan Güneş, gerçek büyüklüğünden çok daha küçük görünür. Bilim dünyasında yaşanan gelişmeler ile Güneş’in daha büyük bir gök cismi olduğu çeşitli gök gözlem araçlarıyla ispatlanmıştır. Dünya bir leblebi tanesi kadar olsaydı Güneş, bir karpuz büyüklüğünde olurdu gibi büyüklükleri hakkında bir benzetme yapabiliriz. Güneş’ in çapı, Dünya’nın çapının yaklaşık 109 katı kadardır. Bir başka değişle Güneş’in içerisine 1 milyon 300 bin tane dünya sığabilir.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle