Uzay mekiği ile roketi arasındaki farklar nelerdir ?

 Uzay mekiği ile roketi arasındaki farklar nelerdir ?
Okunuyor Uzay mekiği ile roketi arasındaki farklar nelerdir ?

Uzay teknolojisini kullanarak uzayın keşfi ve incelenmesidir. Uzayın fiziksel keşfi hem insanlı bir uzay aracı hem de uzaktan yönetilen bir robot uzay aracı tarafından yapılır.

20.yüzyılda geliştirilen roketler ve mekikler sayesinde uzayın fiziksel gözlemi mümkün hale geldi. Ülkelerin uzay araştırmalarına devam etmelerinin ortak mantığı, bilimsel araştırmalarda ilerleme kaydetmek, farklı ulusları birleştirmek, insanlığın gelecekte hayatta kalmasını sağlamak ve diğer ülkelere göre askeri ve stratejik üstünlük kazanmaktır. Zaman içinde uzay araştırmalarıyla ilgili çeşitli eleştiriler yapılmıştır.

Uzay roketi

uzay roketi tek kullanımlıktır gittimi geri gelmez

Roket, yüksek enerji etkisi yaratabilen bir motora verilen isimdir. Sıcak gazların yüksek hızda püskürtülmesi sonucunda roketler ileri doğru hareket kazanır. Aynı zamanda uzay mekiklerinde kullanılan motor türüdür. Oksijensiz bir ortamda çalışabilirler. Bu şekilde uzayda kullanılabilirler.

Roketler, genellikle ucu hava sürtünmesini azaltmak için yapılan yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindirik yapılardır.
Roketler, çalışmaları sırasında havaya ihtiyaç duymadan hareket yönünün tersine sıcak gaz püskürterek hareket ederler.
Roket motorları ile jet motorları arasında önemli farklılıklar vardır.
Jet motorları yanıcı maddeyi yanlarında taşırken atmosferden oksitleyici ajan olan oksijen gazını sağlarlar.
Ancak roketler (özellikle astronomik amaçlı olanlar) yanlarında hem yanıcı hem de yakıcı maddeler taşırlar.

Uzay roketi ile mekiği arasındaki farklar nelerdir fen bilimleri 7.sınıf uzay ve fen

Bu nedenle bir jet motorunun uzayda çalışması mümkün değildir.
Roket kullanmanın temel amacı kısa bir süre için yüksek hıza ulaşmaktır ve roket atmosfer dışında oksijensiz bir ortamda çalışabilir.
İnsanlı ve insansız araçları uzaya gönderme hayali ve uygulaması, ilk uçağın inşa edildiğinden daha eskilere dayanıyor.

1. Roketin genelde ucunda bulunan yük kısmı (Kargo): Yük bazen bir uydu, bazen de bir bomba olabilir. Bazen bu yük roketin uç kısmında olmayıp üzerine yapıştırılmış durumda olabilir. Bir örnek verirsek ‘’uzay mekiği’’, bir roket değil, roket üzerine yerleştirilmiş bir yüktür.

2. Yakıt kısmı: Roketin toplam ağırlığının çok büyük bir kısmını oluşturan, yanıcı ve yakıcı madde taşıyan tanklardan oluşan kısımdır. 

Uzay mekiği nedir ?

Uzay mekiği ilk kez 1981 yılında NASA tarafından kullanılan uzay aracıdır. Amacı, uzaya defalarca gönderilen aracı kullanma maliyetini düşürmekti. Çünkü ABD Uzay Mekiği 120’den fazla uçuş yaptı. Ancak daha sonraki araştırmalar, yeniden kullanılabilir uzay mekiklerinin eski tarz roketlerden daha maliyetli olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, uzay servislerinin kullanıldıktan sonra uzun ve pahalı bir bakıma ihtiyaç duymasıydı.

Uzay roketi ile mekiği arasındaki farklar nelerdir fen bilimleri 7.sınıf uzay ve fen

Uzay mekiğini kullanmanın amacı sadece uyduları taşımak değildir. Aynı zamanda içinde yer alan laboratuvarlarda yer çekimi olmayan ortamda deneyler yapılmaktadır. Ayrıca mekiklerin sıradan roketlere göre avantajı, yüklerindeki bir yükü uzaktan kumanda kolu ile istenilen yüksekliğe bırakabilmeleridir.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle