Ultrason nedir ne işe yarar ?

 Ultrason nedir ne işe yarar ?
Okunuyor Ultrason nedir ne işe yarar ?

Ultrason Nedir ?

Genel tanım olarak ultrason, vücudun yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla görüntülenmesi işlemidir. Diğer birçok görüntüleme yönteminden farklı olarak radyasyon adı verilen X ışınları ultrasonografide kullanılmamaktadır. Bu, zararsız bir süreç olduğu anlamına gelir. Gebelik takibinde, bebek ve çocuk hastalıklarında güvenle kullanılabilir. Ultrasonografi işlemi sonucunda elde edilen görüntülerin kalitesi işlemin yapıldığı bölgeye göre değişmektedir. Hem ultrasonografi işlemi hem de elde edilen verilerin incelenmesi ve raporlanması, ultrasonografi ve diğer görüntüleme yöntemleri konusunda ileri eğitim almış radyologlar tarafından yapılmaktadır. Ultrason işlemi, görüntülenecek alana özel bir cihazla doğrudan temas ettirilerek uygulanır. Ultrason cihazı olarak da adlandırılan bu alet 2 bölümden oluşmaktadır. Bunlardan biri cilt ile temas ettirilecek prob, diğeri ise ses dalgalarını görüntüye dönüştürerek ekrana yansıtan merkezi işlem ünitesidir. Görüntülenmek üzere probun temas edeceği alan ses dalgalarını tam olarak iletmek için özel bir jel ile kapatılır. İşlem sırasında elde edilen görüntüler gerçek zamanlı olup radyolog tarafından monitör üzerine yansıtılarak kontrol edilir.

 Probun temas ettirileceği görüntülenmek istenen bölge, ses dalgalarının tam olarak iletilebilmesi açısından özel bir jelle kaplanır. İşlem sırasında elde edilen görüntüler gerçek zamanlı olup radyolog tarafından monitöre yansıtılarak kontrol edilir.
Gebelikte ultrason görüntüleri

Ultrasonik ses dalgaları; İncelenen organ veya lezyonun boyutuna, yoğunluğuna, homojenliğine, sıcaklığına ve diğer birçok faktörüne bağlı olarak saçılma, saçılma, yansıma gibi eğilimlere uğrar. Bu nedenle elde edilen görüntüler bunlar dikkate alınarak değerlendirilir. Genelde geniş ve düz yüzeyli organ ve oluşumlar ultrasonda en net görülebilen ve değerlendirilen vakalardır. Elde edilen görüntülerin incelenerek yapılan tıbbi yorumun geçerliliği, radyoloğun uzmanlığı, deneyimi ve başarısı ile doğru orantılıdır.

Ultrasonik ses dalgaları; incelenen organın veya lezyonun boyutuna, yoğunluğunda, homojen olup olmamasına, ısısına ve bunlar gibi daha pek çok faktöre bağlı olarak saçılma, dağılma, yansıma gibi eğilimlere girer. Bu nedenle elde edilen görüntüler,
Ultrason Cihazı

Ultrason nasıl çekilir?

Birçok kişi, özellikle hamile kadınlar ve kronik hastalıkları olan kişiler, sağlık taramaları için düzenli olarak ultrasona tabi tutulur. Ultrasonografide incelenen alanı en net görebilmek ve elde edilecek bulguların doğruluğunu arttırmak için hekimler ultrason öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında hastalara gerekli bilgileri vermelidir. Abdominal ultrason gibi bazı ultrason prosedürleri, belirli bir süre oruç tutmayı gerektirebilir. Ayrıca kadın üreme organları ile ilgili hastalıkları araştırmak için pelvik ultrasona girerken hastaların mesanelerinin dolu olması gerekmektedir. İşlemden önce bu tür hususlara dikkat edilmesi işlemin amacına ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Özellikle gebe kadınlar ve kronik hastalıkları bulunan kişiler başta olmak üzere birçok kişi sağlık taramaları için düzenli olarak ultrasona girer. Ultrasonografide araştırılan bölgenin en net şekilde görülebilmesi ve elde edilecek bulguların doğruluk payının artırılması için hekimlerin ultrason öncesi dikkat edilmesi gerekenler konusunda hastalara gerekli bilgileri vermesi gerekir. Karın ultrasonu gibi birtakım ultrason işlemleri belirli bir süredir aç olmayı gerektirebilir. Bunun yanı sıra kadın üreme organlarına ilişkin hastalıkların araştırılması için yapılan pelvik ultrasonlara girerken hastaların mesanelerinin dolu olması gerekir. Bu gibi hususlara işlem öncesinde gereken özenin gösterilmesi işlemin amacına ulaşabilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Ultrasona başlamadan önce radyolog tarafından görülebilecek tüm alan şeffaf ultrason jeli ile kaplanır. Bu jel, sağlık üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayan, sadece bölgenin yağlanmasını sağlayan ve ses dalgalarının iletimini kolaylaştıran bir maddedir. Su bazlı olduğu için işlem sonrası su ile rahatlıkla temizlenebilir. İşlem öncesi hazırlıklar tamamlandıktan ve hastaya gerekli bilgiler verildikten sonra ultrason cihazının prob kısmı görüntülenecek alan üzerinden hareket ettirilir ve görüntüler monitörde izlenir. Görüntüleme sırasında radyolog, bazı alanlarda daha iyi ve daha net bir görüntü elde etmek için probu cilde bastırabilir. Bu normaldir ve herhangi bir zarara neden olmaz. Görüntüleme işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen görüntülerden bazı çıktılar alınır ve işleme ilişkin rapor hazırlanır. Bu rapor ultrason talep eden tıbbi birime gönderilir.

Ultrason hangi alanlarda kullanılır?

Ultrasonografi, endoskopi yöntemi ile gözle görülmeyen ve vücutta ulaşılamayan bölgelerin görüntülenmesi ile bu bölgelerle ilgili hastalıkların teşhisi ve gözlemlenmesi amacıyla geliştirilen tıp alanında en yaygın kullanılan görüntüleme tekniklerinden biridir. değişiklikler ve gelişmeler. Karın boşluğunda yer alan organlar, meme taraması ve gebelik takibi başta olmak üzere birçok alanda tanı ve tedavi sunmaktadır. Ultrasonun kullanıldığı başlıca alanlar şu şekilde ifade edilebilir:

Vücut içerisinde gözle görülemeyen ve endoskopi yöntemiyle erişilemeyen kısımların görüntülenerek bu bölgelere ilişkin hastalıkların teşhis edilmesi, değişim ve gelişimlerin gözlemlenmesi için geliştirilen ultrasonografi tıp alanında en yaygın şekilde kullanılan görüntüleme tekniklerinden bir tanesidir. Karın boşluğunda yer alan organlar, meme taraması ve gebelik takibi başta olmak üzere pek çok alanda tanı ve tedavi imkanı sunar. Ultrasonun kullanıldığı başlıca alanlar şu şekilde belirtilebilir:
Gelişimsel olarak ultrason gebelik görüntüleri

Hamilelerde bebeğin sağlık durumuna yönelik taramalar

Kalbin çalışma düzenindeki olası aksaklıkların tespiti

Çeşitli enfeksiyonların araştırılması

Safra kesesi taşları ve hastalıklarının tespiti

Meme ve yumuşak dokularda oluşan tümörlerin araştırılması

Kas hastalıklarına yönelik yapılan incelemeler

Prostat ve genital bölge hastalıklarınnı araştırılması

Kist ve biyopsi tedavilerinde iğne ile yapılan girişimlerde görüntülemenin sağlanması

Tiroit bezi hastalıklarının araştırılması

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle