Saf su elektriği iletir mi ?

 Saf su elektriği iletir mi ?
Okunuyor Saf su elektriği iletir mi ?

Elektriğin iletimi maddeyi oluşturan taneciklerden olan elektron hareketinden kaynaklı oluşan bir olay. Elektronlar bu mesafede hareket ederken başka elektronlara çarparak yüklerini aktarırlar. Böylece elektrik akışı sağlanmış olur.

Saf su elektriği iletmez.

Yaşamınız boyunca su ve elektriğin tehlikeli bir çift oluşturduğunu duymuşuzdur. “Islak ellerle bir priz ve anahtarlara dokunma!” Küçük çocukluğumuzdan beri hepimiz bunu öğrendik. Gerçek hayatımızda normal olarak saf su ile karşılaşmayız. Evlerimizdeki musluk suyu saf değildir, Ca (Kalsiyum ) ve Mg (Magnezyum) gibi çözünmüş tuzlar içerir.

Islak ellerle prize dokunursak ne olur
Elektrik iletimi

Saf suda elektriksel olarak iletken madde yoktur, bu yüzden saf suda iyon yoktur. Yani Temel olarak, saf su bir iletken değildir. Suyun iletkenliği, suyun kalitesi hakkında sonuçlara varılabilecek, yani saf su elektrik iletmeyen önemli bir özelliktir.

Musluktan akan su, etrafındaki maddeleri çözmeye başladığında bir yalıtkan olmayı bırakır. Kimyasal terimlerle, tuzlar katyonlardan (pozitif yüklü iyonlar) ve anyonlardan (negatif yüklü iyonlar) oluşan iyonik bileşiklerdir. Çözeltide hareket eden elektronlar bu nedenle devreyi tamamlar ve akımın dolaşımını sağlar.

Su, etrafındaki maddeleri çözmeye başladığında bir yalıtkan olmayı bırakır. Kimyasal terimlerle, tuzlar katyonlardan (pozitif yüklü iyonlar) ve anyonlardan (negatif yüklü iyonlar) oluşan iyonik bileşiklerdir. Çözeltide hareket eden elektronlar bu nedenle devreyi tamamlar ve akımın dolaşımını sağlar.

Kısaca özetleyecek olursak saf su elektriği iletmez fakat saf su bulmak zordur. Evlerimizde musluklardan akan sular saf su değillerdir ve elektriği iletebilirler.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle