Ses Nasıl Oluşur ?

 Ses Nasıl Oluşur ?
Okunuyor Ses Nasıl Oluşur ?

Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan  varlığa madde denir. Maddeler tanecikli yapıdadırlar. Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirlerine göre konumları maddenin hali hakkında bize fikir verir.

Ses ise maddeyi oluşturan taneciklerin titreşmesiyle birlikte ses oluşur. Dalgalar halinde ise yayılır. Sesin  yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Maddesel olmayan ortamda (Örneğin Uzay) Ses yayılmaz.

Ses boşlukta yayılmaz ses dalgalar halinde titreşerek yayılır
Sesin dalgalar halinde yayılması

Sesin  yayılma  hızı her yer aynı  mıdır ?

Sesin yayılma hızı her yerde aynı değildir. Sesin yayılma hızı maddenin haline göre farklılık gösterir.

Katı maddenin tanecik hareketi
Katı maddenin tanecik hareketi

Madde doğada  bilinen 3 farklı halde bulunur. Bunlar;

Katı sıvı ve gaz halidir.

Ses en hızlı katılarda sonra sıvı en yavaşta gazlarda yayılır.

Bunun sebebi ise maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine yakınlığıdır. Katı maddenin tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.

Sıvı maddenin tanecikleri arasındaki boşluk katılardan fazla gazlardan azdır. Gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk ise çok fazladır

Maddeyi oluşturan tanecikler birbirlerine ne kadar yakınsa ses o kadar hızlı yayılmaktadır.

Katı sıvı ve gaz tanecik modelleri ses en hızlı katılarda yayılır.
Kat, Sıvı ve Gaz Tanecik Modelleri

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle