Güneş ve Ay Dünyadan bakıldığında neden küçük görünür. ?

 Güneş ve Ay Dünyadan bakıldığında neden küçük görünür. ?
Okunuyor Güneş ve Ay Dünyadan bakıldığında neden küçük görünür. ?

Uzay ve Evren’in derinliklerine indikçe gün geçmiyor ki bu büyüklüğün sonsuzluğuna hayran kalmayalım. Üzerinde yaşadığımız Dünya, Güneş Sistemde 3. Sırada büyüklük bakımından ise 5. Sırada olan bir gezegendir.

Dünya’mızın tek doğal uydusu Ay’dır.

Dünya’mızın Isı ve ışık kaynağı orta büyüklükte yıldız olan Güneştir. Dünyadan bakıldığında Güneş ve Ay’ı aynı büyüklükte görmemizin nedeni sorgulamadan önce büyüklüklerine bakmamız gerekir.

Güneş Dünya’dan kaç kat büyüktür ?

Güneş çap olarak dünyamızın 109 katıdır. Hacim olarak ise Dünyamızın 1.300.000 ( Bir milyon üç yüz bin ) katıdır. Yani Dünya’ya bir tane fındık dersek güneş 1.300.000 tane fındık büyüklüğünde diyebiliriz. Sonuç olarak Güneş dünyamızdan çok çok büyük bir yıldızdır.

Dünya Ay’dan kaç kat büyüktür ?

Dünyamızın uydusu olan ay ise çap olarak dünyanın ¼ ‘ü kadardır. Hacim olarak ise Dünya, Ay’dan 64 kat daha büyüktür. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Güneş; Dünyadan ve Ay’ dan , Dünya ise Ay’dan büyüktür.

Dünyamızdan gündüz güneşe gece ise dolunay halinde iken Ay’a baktığımızda ikisini de neredeyse aynı boyutta görürüz. Nasıl olurda Güneş hem Dünya ve Aydan kat ve kat büyük iken Dünya’ dan küçük olan Ay ile aynı boyda gözükür.

Burada uzaklık kavramı devreye girecektir. Uzaklık cisimlerin boyutlarını algılamamızı değiştirebilir. Cisimler uzaklaştıkça daha küçük görünürler. Sayısal bilgileri verecek olursak.

Güneşin Dünya’ya olan uzaklığı yaklaşık 150.000.000 ( 150 milyon) km.

Güneşin dünya ya olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kmdir. Bu sebepten dolayı güneş dünya dan küçük görünür.
Güneşin Dünya’ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon km dir.

Dünyanın Ay’ a uzaklığı 384.000 (384 bin ) km .

Dünya'nın Ay'a olan uzaklığı 384 bin kmdir. Güneş 'den çok küçük olmasına rağmen Dünya'dan güneşle aynı boyda görülür.
Dünya’nın Ay’a olan uzaklığı 384 bin kmdir.

Oranlayacak olursak Güneşin Dünyaya olan uzaklığı Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığından yaklaşık 400 kat fazladır. Güneş’in bu kadar büyük olmasına rağmen Ay ile hemen hemen aynı boyutta görünmesinin sebebi bu uzaklıkların farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Yorum Yap
Estetik Doktorları
Giriş Yap
Yazı Ekle