8. Sınıf Fen Bilimleri Türkiye’ de Kimya Endüstrisi Konu Anlatımı

 8. Sınıf Fen Bilimleri Türkiye’ de Kimya Endüstrisi Konu Anlatımı
Okunuyor 8. Sınıf Fen Bilimleri Türkiye’ de Kimya Endüstrisi Konu Anlatımı

Kimya Endüstrisi nedir ?

Kimya bilimi, maddenin yapısını , özelliklerini ve diğer maddelerle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Günlük hayatta kullandığımız birçok ürünün kimya sektörüne ait olduğunu söyleyebiliriz . Bunlar; deterjan , sabun, ilaç , kozmetik , plastik , tarım ilaçları , temizlik malzemeleri, tekstil ürünleri, patlayıcı madde yapımı gibi ürünler kimya endüstrisinin üretmiş olduğu ürünleridir. Türkiye’de kimya endüstrisi, çok büyük işletmeler olmasa da, küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Ülkemizde kimya endüstrisi alanında ham maddeler ile bazı ürünlerin üretimi de yapılmaktadır. Ülkemizde üretilen bazı ürünler ; elyaf, sabun, deterjan, ilaç, boya ve vernik gibi ürünleri üreten tesislerimiz vardır. Ülkemizde kullanılan hammaddelerin % 70′ i ithal, %30’u ise dışarıya ihraç edilmektedir. Ülkemizin kimya endüstrisinde dışa bağımlı olduğunu söyleyebiliriz .

Türkiye’de kimya endüstrisi

Yıllara Göre Kimya Sektörü İhracatımız

Ürün201520162017
Mineral Yakıtlar/ Yağlar4.518.4383.211.4554.327.175
İnorganik Kimyasallar1.248.9291.085.8111.316.750
Organik Kimyasallar473.884472.804657.361
Eczacılık Ürünleri878.098826.774875.310
Gübreler134.435146.239163.173
Boya, Macun , Vernik680.8236640.883689.309
Parfümeri, kozmetik, uçucu yağlar695.234696.371762.425
Sabunlar,mumlar868.102758.972779.818
Tutkal, nişasta175.529182.440196.389
Barut, patlayıcı madde, kibrit30.26427.07424.543
Fotoğrafçılık, sinemacılık eşyası12.52311.47113.682
Muhtelif kimyasallar546.391562.646576.320
Plastik ve plastikten mamul eşya5.358.0665.025.8705.474.292
Kauçuk ve Kauçuktan Eşya2.165.3482.201.7882.494.294
Toplam17.786.06415.850.59818.350.294
KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATIMIZ (BİN ABD $ )

İhracat, dış ülkelere ürün veya hammadde satımıdır. Kimya sektörü ihracatımıza baktığımızda en fazla ihraç ettiğimiz ürün plastik ve plastikten mamul eşya, mineral yakıt ve yağlar, kauçuk ve kauçuktan eşya ve inorganik kimyasallar ve eczacılık ürünlerini örnek verilebiliriz. Türkiye’nin ihraç ettiği kimyasal ürünler yıllara göre artış göstermektedir. En az yaptığımız ihracat ise ; Tabloya baktığımızda fotoğrafçılık, sinemacılık eşyası, barut ve patlayıcı madde ve kibrit, gübreler ve tutkal nişasta örnek olarak verilebilir.

2017 Yılında En Çok İhraç Ettiğimiz İlk 5 Ürün Nelerdir ?

  • 1- Plastik ve plastikten mamul eşya
  • 2- Mineral Yakıtlar/ Yağlar
  • 3-Kauçuk ve Kauçuktan Eşya
  • 4-İnorganik Kimyasallar
  • 5- Eczacılık Ürünleri
Kauçuk

Yıllara Göre Kimya Sektörü İthalatımız

Ürün201520162017
Mineral Yakıtlar/ Yağlar37.843.29427.169.08037.204.849
İnorganik Kimyasallar1.388.7431.219.6921.443.288
Organik Kimyasallar4.715.5254.359.6825.387.761
Eczacılık Ürünleri4.296.4404.217.1144.449.096
Gübreler1.250.9191.275.6091.364.695
Boya, Macun , Vernik1.808.6061.738.9372.009.130
Parfümeri, kozmetik, uçucu yağlar1.101.9051.113.7761.200.318
Sabunlar,mumlar779.400772.612881.178
Tutkal, nişasta466.029435.625464.323
Barut, patlayıcı madde, kibrit55.05247.13751.213
Fotoğrafçılık, sinemacılık eşyası156.804145.579136.164
Muhtelif kimyasallar2.049.5692.024.1322.212.861
Plastik ve plastikten mamul eşya12.268.25611.627.98513.264.846
Kauçuk ve Kauçuktan Eşya2.525.1992.560.9262.951.169
Toplam70.705.74158.707.88673.014.498
KİMYA SEKTÖRÜ İTHALATIMIZ (BİN ABD $ )

İthalat bir ürün veya hammaddenin dış ülkelerden alınmasıdır. Yıllara göre kimya sektörü ithalatımıza baktığımızda. Türkiye olarak dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için ithal ettiğimiz ürünlere ödediğimiz paraların çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye kimya sektöründe en fazla mineral yakıt ve yağlar, plastikten mamul eşya, organik kimyasallar, eczacılık ürünleri, kauçuk ve kauçuktan eşya gibi ürünlerin en fazla ithal edildiğini söyleyebiliriz. En az ithal ettiğimiz kimya sektörü ürünlerimiz ise, tabloya baktığımızda barut patlayıcı ve kibrit, fotoğrafçılık sinema eşyası, tutkal nişasta ve sabun olarak sıralayabiliriz. Türkiye kimya endüstrisinde, Zaman geçtikçe ithalat ve ihracat arasındaki farkın azalmasına yönelik önlemler almaktadır. İthalat ve ihracat arasındaki farkın azalması Türkiye’nin gelişen bir grafik çizdiğini göstergesidir.

2017 Yılında En Çok İthal Ettiğimiz 5 Ürün Nelerdir ?

  • 1-Mineral Yakıtlar/ Yağlar
  • 2- Plastik ve plastikten mamul eşya
  • 3-Organik Kimyasallar
  • 4-Eczacılık Ürünleri
  • 5-Kauçuk ve Kauçuktan Eşya
Tekstil Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Türkiye’de Kimya Sektörünün Gelişimi Nasıldır ?

Türkiye’de temelleri Cumhuriyetin ilanından sonraya dayanan kimya sektörü ülkemizde sanayinin gelişmesi ile birlikte hızlı bir gelişim göstermeye başlamıştır Kimyasal ürünlere olan gereksinim arttığı için, kimyasal ürünlerin üretimine verilen önem artmıştır. Eski tarihlerde Cumhuriyet döneminde devlet tarafından bazı kimya tesisleri kurulmuştur . Bunlar; Gemlik suni ipek fabrikası, bor sanayi tesisleri, azot sanayi tesisleri, makine ve kimya endüstrisi kurumu gibi kuruluşlar yer almıştır.

1950’li yıllardan sonra sanayileşme hamlesi ile birlikte maddelere gereksinim artan insan nüfusu dolayısıyla artmıştır. Ülkemizdeki vatandaşların ihtiyacını karşılayacak kimyasal ürünleri yeterince üretemediğimiz için ithalat bu dönemde başlamıştır. Ülkemizde de 1950’li yıllarda kimya sektörüne bilgisizlikten ve bilinmeyen bir alan olduğu için birkaç atölye haricinde kimya sektörü alanında yatırım gerçekleştirilmemiştir. Bu yüzden ülkemizde kimyasal madde üreten yabancı kimya fabrikaları kurulmuştur. Yabancıların yatırım yapmasından sonra, Türk Özel sektör iş adamları da kimya sektörüne yatırım yapmaya başlamıştır. Belirli bir zaman geçtikten sonra kimya sektöründe var olan pazar iştahı ülkemizde kurulan yabancı firmaların kapasitelerini ve ürün çeşitlerini arttırma yöneltmiştir.

1960 ile 80 yılları arasında ülkemizde petrokimya organik ve inorganik temel kimyasallar gibi alanlara yatırım gerçekleştirilmiştir. 1980’lerden sonra ise sanayinin daha da gelişmesi ile birlikte hem iç pazarda hem de dış pazarda tekstil gibi alanlarda pek çok endüstriyel fabrikalar kurulmuştur.

Petrokimya sektörü

Kimya Endüstrisinde Meslek Dalları ve Kimya Endüstrisine Katkı Sağlayan Kuruluşlar Nelerdir ?

Günlük yaşamda insanların kullandığı birçok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini söylemiştik. İnsanların ihtiyacı olan bu ürünlerin üretilmesinde, insan bilgisine ve gücüne ihtiyaç olduğundan dolayı kimya endüstrisinde çeşitli meslek dalları ortaya çıkmıştır. Çünkü kimya endüstrisi gıda maddeleri; Tekstil, temizlik, eczacılık, tarım, ulaşımda yakıt, patlayıcı, lastik, çimento, boya, seramik, cam, madencilik , enerji, yem gibi günlük hayatta her alanda karşımıza çıkan ürünlerin üretilmesinde kimya endüstrisinden yararlanılır.

Kimya endüstrisinin amacı, laboratuvarda üretilen kimyasalların en ekonomik biçimde gerekli teknolojilerin kullanılarak oluşturulmasını sağlamak. Ülkemizde de en ekonomik ve teknolojik şekilde üretim yapmak için çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde bundan dolayı kimya sektörü öncü bir sektör rol oynamaktadır. Kimya endüstrisinin önü çok açıktır. İnsanların yaşamlarını kolaylaştıracak ürünler, buluşlar ve hastalıkların tedavisi gibi insanın yaşam kalitesini arttıran yapılar kimya endüstrisi tarafından insanlığın kullanımına sunulabilir.

Türkiye’de kimya endüstrisi

Geleceğin Mesleği Bor Mühendisliği Olabilir mi ?

Kimya endüstrisi ile ilgili çalışma alanlarında değinecek olursak, artan ürün ihtiyacı neticesinde; Kimya mühendisliği, tekstil mühendisliği, metalurji ve malzeme , kimyagerlik, petrol mühendisliği , ziraat mühendisliği gibi mesleklerin kimya endüstrisi ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz . Bor rezervinin yüksek olması ile birlikte borun kullanım alanının çeşitli olması roketlerde yakıt olarak kullanılması, ısıya dayanıklı cam üretimi, temizlik malzemesi üretimi alanlarda Bor elementinden yararlanıldığı için gelecek için Bor mühendisliği gibi bir alanında ortaya çıkabileceği düşünülmektedir .

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle