Tam gölgenin oluşumu ? Tam gölgenin olabilmesi için şartlar nelerdir ?

 Tam gölgenin oluşumu ?  Tam gölgenin olabilmesi için şartlar nelerdir ?
Okunuyor Tam gölgenin oluşumu ? Tam gölgenin olabilmesi için şartlar nelerdir ?

Gölge Nasıl Oluşur ? Gölge boyu nasıl değişir ?

Havada güneşli iken dışarıda olan kişiler havanın bunaltıcı sıcaklığını hissedip gölgelik bir alan aradığını görmüşsünüzdür. İnsanlar neden gölgelik bir alan ararken, üstü kapalı bir yer tercih ederler. Gölge oluşumunda ışığın opak bir madde ile etkileşiminin etkisi var mıdır ? gibi soruları kendinize yönelttiğinizde, bir ışık kaynağından çıkan Işık ışınlarının saydam olmayan (opak) bir madde ile etkileşime girmesi sonucu ışık ışınları maddeden geçemez. Maddenin arkasında gölge oluşur. 

Tam gölgenin oluşumu

Tam Gölge  ışık kaynağından Işık almayan ve sınırları belli olan bölgedir. Gölge Işığın doğrusal yolla yayılması sonucunda oluşur. Gölge oluşumu ışığın doğrusal olarak yayıldığını kanıtlayan olaydır.  

Gölge oluşumunda gölgenin boyu sürekli sabit değildir. Gölgenin boyu artabilir veya azalabilir. Gölgenin boyunun değişmesine en önemli etkenler. Işık kaynağı, cisim ve gölgenin düştüğü perdenin birbirlerine göre konumudur.

Gölge boyunu arttıran olaylar nelerdir ?

Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe kısaldıkça gölge boyu artar. Işık kaynağı ve cisim arasındaki mesafe değişmeden, gölgenin düştüğü perde bu kaynaklardan uzaklaştırılırsa da gölgenin boyu artar.  Örneğin bir el feneri, ufak bir cisim ve gölgenin üzerine düşeceği bir perde ile bir deney yapacak olursak gölge oluşumu gözlemlenir. Bu aşamadan sonra cismi el fenerine yaklaştırdığımızda gölgenin boyu artar. El fenerini cisme yaklaştırırsak da gölgenin boyu artar. El feneri ve cismin arasındaki mesafeyi değiştirmeden gölgenin düşmüş olduğu perdeyi bu cisimlerden uzaklaştırırsak gölgenin boyu artar.

1-Cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafenin kısalması
2-Perdenin cisimden uzaklaşması sonucu gölgenin boyu artar.

Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafenin gölge boyuna etkisi
Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafenin gölge boyuna etkisi

Gölgenin boyunu azaltan olaylar nelerdir ? 

Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe uzadıkça gölge boyu azalır. Işık kaynağı ve cisim arasındaki mesafe değişmeden gölgenin düştüğü perde bu kaynaklara yaklaştırılırsa da gölgenin boyu azalır. Örneğin bir El fenerinin opak bir cisim ve gölgenin üzerine düşeceği bir perde ile bir deney düzeneği tasarlarsak. El feneri, opak cisimden uzaklaştırılırsa gölge boyu kısalır. Opak cisim, el fenerinden uzaklaştırılırsa gölge boyu kısalır. El feneri ve opak cismin yerini değiştirmeden perdeyi bu cisimlere yaklaştırırsak gölgenin boyu yine kısalır.

Gölge boyunu azaltan olaylar;

1-Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafenin artması
2- Perdenin cisimlere yaklaştırılması sonucu gölgenin boyu azalır.

Perdenin cisimler arasındaki mesafenin değişmesinin gölge boyuna etkisi

Gölgenin boyu nelere bağlıdır ?

1-Gölgenin oluşabilmesi için ışık kaynağına, ışık geçirmeyen opak bir cisme birde gölgenin oluşacağı bir perde olması gerekmektedir.

Gölgenin boyu ;
a- Cismin ışık kaynağına uzaklığına
b- Perdenin cisime olan uzaklığına bağlıdır.

Yorum Yap
Estetik Doktorları
Giriş Yap
Yazı Ekle