Periyodik sistemde soldan sağa ve yukarıdan aşağı gidildikçe ne olur ?

 Periyodik sistemde soldan sağa ve yukarıdan aşağı gidildikçe ne olur ?
Okunuyor Periyodik sistemde soldan sağa ve yukarıdan aşağı gidildikçe ne olur ?

Periyodik sistemde bilinen yaklaşık 120 tane element vardır. Bu elementler artan atom numaralarına göre sınıflandırmışlardır. Periyodik sistemde 7 tane periyot 18 tane grup vardır. Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellikler gösterir. Periyodik sistemde soldan sağa ve yukarıdan aşağı gidildikçe artan veya azalan özellikleri genelleyebiliriz.

Size bu yazımızda periyodik tabloda bu değişimlerin nasıl olduğunu kısaca açıklayacağız.

Periyodik Sistemde soldan sağa gidildikçe neler olur ?

Periyodik Sistemde soldan sağa gidildikçe grup numarası artacağından dolayı son katmandaki elektron sayısı artar. Periyodik Sistemde sol tarafta genellikle metaller sağ tarafta ise ametal ve soygazlar bulunur. Soygazlar da ametaller sınıfında değerlendirilir.

 • Atom numarası ve kütle numarası artar.
 • Periyot sayısı değişmez.
 • Grup numarası artar.
 • Proton sayısı artar.
 • Son katmanda bulundurdukları elektron sayısı artar.
 • Ametalik özellik artar.
 • Elektron almaya yatkınlık artar.
 • Metalik özellik azalır.
 • Grup numarası artar.

Periyodik Sistemde yukarıdan aşağı doğru gidildikçe neler olur?

 • Grup numarası değişmez.
 • Periyot sayısı artar.
 • Katman sayısı artar.
 • Ametalik özellik azalır.
 • Metalik özellik artar.
 • Proton sayısı artar.
 • Atom numarası ve kütle numarası artar.
 • Son katmandaki elektron sayısı değişmez.
Periyodik sistem de soldan sağa aşağıdan yukarıya gidince neler olur
Periyodik sistem de soldan sağa aşağıdan yukarıya gidince neler olur

Periyodik Sistemde özel adlandırılmış gruplar var mıdır ?

Periyodik tabloda 18 tane grup olduğunu biliyoruz. Bu gruplardan bazıları özel olarak adlandırılmıştır. Örnek verecek olursak, 1A grubuna alkali metal , 2A grubuna Toprak alkali metal , 7A grubunda halojenler, 8A grubuna soygazlar denilmiştir.

B grubu elementlerine arada kalan elementler de denilebilir. Tamamı metaldir. Civa hariç oda koşullarında katı haldedirler.

Periyodik Sistemde istisnalar ve püf noktalar

Periyodik sistemde birkaç istisna bulunabilmektedir. Örneğin 1A grubu metal olmasına rağmen, proton sayısı 1 olan hidrojen bir ametaldir ve gaz haldedir.

Periyodik sistemde gruplar elementlerin son katmanlarındaki elektron sayılarına göre yapılmaktaydı fakat helyum elementinin de istisna vardır. Helyum elementinin son katmanında 2 elektron bulunmasına rağmen, 8A grubunda yer alır. Aşağıdakilerden hangisi kesindir gibi sorular çözülürken göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Örneğin 1A grubunun tamamı metaldir ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü 1A grubunda proton sayısı 1 olan hidrojen gazı bulunmaktadır. Hidrojen ametaldir. Bir başka örnek son katmanında 8 elektron bulunanlar soygaz grubunda yer alırlar ifadesi de yanlış bir ifadedir. Son katmanında 2 elektron bulunan helyum da 8A grubunda olduğundan dolayı yukarıdaki ifade de yanlış olmaktadır.

Periyodik Sistemde elementler artan atom numaralarına göre sınıflandırılmıştır. Periyot sayısı arttıkça ve aynı periyotta sağa doğru gidildikçe atom numarası artacağı için periyot numarası bir başka elementin periyot numarasından büyükse atom numarası kesinlikle fazladır. Karşılaştıracak olan elementler aynı periyotta ise daha sağda yer alanın atom numarası solda yer alana göre daha büyüktür.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle