Ozon Tabakasının İncelmesinin ve Delinmesinin Olumsuz Etkileri Nelerdir ?

 Ozon Tabakasının İncelmesinin ve Delinmesinin Olumsuz Etkileri Nelerdir ?
Okunuyor Ozon Tabakasının İncelmesinin ve Delinmesinin Olumsuz Etkileri Nelerdir ?

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kullanım Alanları Nelerdir

Atmosferin troposfer ve stratosfer tabakalarında ozon gazının birikmesiyle oluşan tabakaya ozon tabakası denir. Ozon tabakası atmosferin 20.ve 30. kmleri arasında yoğun olarak bulunur.
Ozon, üç oksijen atomunun bağlanması ile oluşan gazdır. Formülü ilse “O3” şeklindedir. Güneşten gelen yüksek enerjili ultraviyole ışınlar ozonun hem oluşumunda, hem de parçalanmasında etkilidir.
Ozon gazının özellikleri, oksitleme gücü yüksek, renksiz, solunum yollarını tahrip gücü çok yüksek olan ve ağır kokulu bir gazdır.


Ozon gazının incelmesine neden olan etkenler

1- Sprey ve böcek öldürücüler
2-Fabrika bacaları ve sanayi tesislerden çıkan gazlar.
3- Taşıtların egzozlarından çıkan gazlar.
4-Çeşitli tarım ilaçları
5-Sprey ve Deodorantlar
6- Buzdolapları, dondurucular, klimalar ve ısı pompası sistemlerinde kullanılan pompalardaki gazlar.
7-Köpük ve Sünger üretiminde kullanılan malzemeler .
8-Sanayilerde kullanılan temizlik malzemeleri

Yukarıda saydığımız insan kaynaklı etmenlerden dolayı güneşten gelen zararlı ışınları adeta bir süzgeç gibi süzen ozon tabakasının, incelmesine sebep olmaktadır.

- Sprey ve böcek öldürücüler
2-Fabrika bacaları ve sanayi tesislerden çıkan gazlar.
3- Taşıtların egzozlarından çıkan gazlar. 
4-Çeşitli tarım ilaçları
5-Sprey ve Deodorantlar
6- Buzdolapları, dondurucular, klimalar ve ısı pompası sistemlerinde kullanılan pompalardaki gazlar.
7-Köpük ve Sünger üretiminde kullanılan malzemeler .
8-Sanayilerde kullanılan temizlik malzemeleri

Ozon Tabakasının İncelmesinin ve Delinmesinin Olumsuz Etkileri

Ozon tabakası Güneş’in zararlı ışınlarını süzerek zararlı ışınların Dünya yüzeyine ulaşmasını engeller. Ozon tabakasındaki incelmenin %0,5 artması demek. Dünyaya gelen zararlı ultraviyole ışınların %1 oranında artmasına neden olmaktadır. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının canlılar üzerinde çok fazla olumsuz etkileri vardır.

Ozon tabakasının seyrelmesinin olumsuz etkileri şunlardır ;


1- Gözde katarakt oluşumuna ve geçici görme bozukluklarına (körlüğe) neden olur.
2-İnsanlarda ve hayvanlarda bağışıklık sistemin zarar görmesine neden olur.
3- Ozon tabakasının incelmesi ile birlikte artan hava kirliği sonucunda yaşlılar ve astım hastaları zarar görebilir.
4-Ultraviyole ışınların yüksek miktarları, havada bulunan kirleticiler arasındaki kimyasal reaksiyonları hızlandırarak kentsel hava kirliliğinde artışa neden olur.
5-Bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına neden olur.
6-Bitki büyümesi yavaşlar.
7-Bitki yapraklarında sararma , kuruma ve lekelenmeler meydana gelebilir.
8-Bitkilerin yaptığı fotosentez miktarında azalmalar meydana gelebilir.
9- Dünya yüzeyinin sıcaklığında artış oluşturarak küresel ısınmayı arttırır. Buna bağlı olarak kutup bölgesindeki buzulların erimesi ile deniz seviyelerinde meydana gelecek artışlar yaşam alanlarını olumsuz
etkileyecektir.
10- Ultraviyole ışınlar aynı zaman da su ekosistemini de olumsuz etkiler.
11-Ultraviyole ışınlar mikroskobik canlılara zarar verdikleri için besin zincirinde aksamalar meydana gelebilir.
12-Bazı hayvanlar ultraviyole ışınlara karşı adaptasyon geçirseler de evcil olan canlıların bazılarında cilt kanserleri görülebilir.

1- Gözde katarakt oluşumuna ve geçici görme bozukluklarına (körlüğe) neden olur.
2-İnsanlarda ve hayvanlarda bağışıklık sistemin zarar görmesine neden olur.
3- Ozon tabakasının incelmesi ile birlikte artan hava kirliği sonucunda yaşlılar ve astım hastaları zarar görebilir.
4-Ultraviyole ışınların yüksek miktarları, havada bulunan kirleticiler arasındaki kimyasal reaksiyonları hızlandırarak kentsel hava kirliliğinde artışa neden olur.
5-Bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına neden olur.
6-Bitki büyümesi yavaşlar.
7-Bitki yapraklarında sararma , kuruma ve lekelenmeler meydana gelebilir.
8-Bitkilerin yaptığı fotosentez miktarında azalmalar meydana gelebilir. 
9-  Dünya yüzeyinin sıcaklığında artış oluşturarak küresel ısınmayı arttırır. Buna bağlı olarak kutup bölgesindeki buzulların erimesi ile deniz seviyelerinde meydana gelecek artışlar yaşam alanlarını olumsuz
etkileyecektir.
10- Ultraviyole ışınlar aynı zaman da su ekosistemini de olumsuz etkiler. 
11-Ultraviyole ışınlar mikroskobik canlılara zarar verdikleri için besin zincirinde aksamalar meydana gelebilir. 
12-Bazı hayvanlar ultraviyole ışınlara karşı adaptasyon geçirseler de evcil olan canlıların bazılarında cilt kanserleri görülebilir.

Ozon tabakasının incelmesini önlemek için alınması gereken tedbirler nelerdir ?

Ozon tabakasının seyrelmesi tüm canlıları ilgilendiren ortak bir sorundur. Ozon tabakası güneşten gelen ve canlılara sayısız zararları olan ultraviyole ışınları soğurduğundan dolayı, Ozon tabakasında oluşan seyrelmeyi önleyebilmek için kısa adı CFC (kloroflorokarbon) olan ve ozon tabakasına zarar veren bileşiklerin kullanımı yasaklanmalıdır. Bunun dışında, sanayi kuruluşlarının doğaya bıraktığı atıkların da engellenmesi gerekir.
1-) Ozon tabakasına zarar veren maddeleri içeren deodorant ve parfümlerin insanlar tarafından kullanılmamalıdır.
2-) Fabrika bacalarına ve araçların egzoz borularına filtreler takılmalıdır. Toplu taşıma yaygınlaştırılmalıdır.
3-) Kimyasal temizlik malzemeleri ve tarım ilaçlarının çevreye verdiği zararlar konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.
4-) Gereksiz ağaç kesimi engellenmeli, uygun alanlar ağaçlandırılmalıdır.
5-) Sürdürülebilir bir çevre için geri dönüşüme önem verilmelidir.


Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle