Jöns Jakob Berzelius Hayatı

 Jöns Jakob Berzelius Hayatı
Okunuyor Jöns Jakob Berzelius Hayatı

BERZELIUS, Jöns Jakob (1779-1848)

 İsveçli kimya bilgini. 1818’de Stockholm Bi­limler Akademisi sekreterliğine seçilir. Atomsal ve moleküler ağırlıklarının belirlen­mesi özel araştırma konusunu oluşturuyordu. 1818 ve 1826’da yayımladığı eşdeğerlik tabloları 2.000’den fazla kimyasal maddeyi içeriyordu. Şimdi kullanılan kim­yasal simgeler sistemini de ortaya koyan Berzelius, birkaç elementi de bulmuştur. En önemli yapıtı 1802’de yayımlanan Lehrbuch der Chemie (Kimya Elkitabı) adını taşımaktadır.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle