James Chadwick Hayatı

 James Chadwick Hayatı
Okunuyor James Chadwick Hayatı

CHADWICK, James (1891-1974)

İngiliz bilim adamı. Manchester ve Cambridgc’dc başladığı öğrenimini Berlin’de Charlottenburg Enstitüsünde, H. Geiger’in yöneti­minde sürdürdü. 1922’de Cavendish Laboratuarı araştırma direktörlüğüne getiril­di. Kraliyet Bilim Akademisi’ne seçilen Chadwick, 1932’de atom çekirdeğinin temel parçacıklarından olan nötronu buldu ve 1935’te Nobel Ödülünü aldı.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle