Güncel

7. Sınıf Atom Konu Anlatımı ve Atomun tarihçesi

 7. Sınıf Atom Konu Anlatımı ve Atomun tarihçesi
Okunuyor 7. Sınıf Atom Konu Anlatımı ve Atomun tarihçesi

Atom ve tarihçesi

Atom çıplak gözle bakıldığında görülmesi son derecede zor olan, küçük bir parçacıktır. Atomu çıplak gözle göremiyorsak hiç bir şekilde göremez miyiz ? Atom’u Atomik tünel mikroskobu ile inceleyebiliriz. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Atomun çekirdeğinde ise pozitif yüklü protonlar (+) ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton miktarı elektron sayısına denk olduğunda atom elektriksel nötr yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları denk değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden sıyrılmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

Elektronlar belirli enerji noktalarında bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı noktalar arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini ile manyetik özelliklerini de belirler.


Atom ve Yapısı

Elektronlar belirli enerji noktalarında bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı noktalar arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini ile manyetik özelliklerini de belirler.

Maddelerin gözle görülmeyen en küçük parçasına atom denir. Atom kendinden başka fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara benzeyemez ve dönüşemezler . Atomda pozitif yüklü protonlar, negatif yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdek ve elektron olmak üzere iki parçacıktan oluşur. Bu parçacıklar temel parçacıklar olarak da adlandırılır.

Maddelerin gözle görülmeyen  en küçük parçasına atom denir. Atom kendinden başka fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara benzeyemez ve dönüşemezler . Atomda pozitif yüklü protonalar, negatif yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdek ve elektron olmak üzere iki parçacıktan oluşur. Bu parçacıklar temel parçacıklar olarak da adlandırılır.


Çekirdek:

Atomun merkezini oluşturur. Hacim olarak çok küçük onbinde bir 1/10000 olmasına karşın tüm ağırlığın toplandığı kısımdır. Elektronların ağırlığı yok olarak kabul edilir.

Protonlar :

Element için proton sayısı değişmez sabittir. Elementin tamamını ve bütün özelliklerini ortaya çıkaran protondur. Proton sayısı değiştiğinde elementin tüm özelliği yani türü. Proton uluslararası sembollendirmede ”p” harfiyle gösterilir . Protona pozitif (+) yüklü tanecikte denilmektedir.

Elektron :

Uluslar arası sembollendirme de Elektron ”e” harfiyle gösterilir. Çekirdek etrafında ,belirli yörüngelerde bulunurlar. Bulundukları yerler ile ilgili geçmişten günümüze kadar bir çok teori ortaya atılmıştır.Elektronlar bağımsız yörüngelerde bulunamazlar.

Atom Modelleri ve Tarihçesi

Dalton Atom Modeli :

1- Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen ayrıştırılamayan taneciklerden oluşmuştur.
2- Aynı elementin atomları büyüklük bakımından birbirinin aynı, farklı elementlerin atomları büyüklük bakımından tamamen birbirinden farklıdır.
3- Kimyasal Tepkimelerde atomlar korunur ve değişmezler.
4- Atomların bir araya gelmeleri sonucunda moleküller oluşur.

1- Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen ayrıştırılamayan taneciklerden oluşmuştur.
2- Aynı elementin atomları büyüklük bakımından birbirinin aynı, farklı elementlerin atomları büyüklük bakımından tamamen birbirinden farklıdır.
3- Kimyasal Tepkimelerde atomlar korunur ve değişmezler.
4- Atomların bir araya gelmeleri sonucunda moleküller oluşur.

Thomson Atom Modeli ve Tarihçesi

Thomson, maddenin düzenli olarak dağıtılmış pozitif yükler ve aralarına dağıtılmış negatif yüklerden oluştuğunu ifade etmiştir. Bu  durumda madde atomunu  üzümlü keke benzetebiliriz.  Burada kek pozitif yük, üzümler ise elektronları temsil etmektedir.

Thomson, maddenin düzenli olarak dağıtılmış pozitif yükler ve aralarına dağıtılmış negatif yüklerden oluştuğunu ifade etmiştir. Bu durumda madde atomunu üzümlü keke benzetebiliriz. Burada kek pozitif yük, üzümler ise elektronları temsil etmektedir.

Rutherford Atom Modeli ve Tarihçesi

Merkezde kütlesi  büyük bir çekirdek ve etrafında  yörüngelerde belirgin olarak  dolanan elektronlardan oluşmuştur. Bu görüşün eksikliği ise; Elektronun neden çekirdeğe düşmediği veya atomdan fırlayıp gitmediği sorusunun cevapsız kalmasıdır.

Merkezde kütlesi büyük bir çekirdek ve etrafında yörüngelerde belirgin olarak dolanan elektronlardan oluşmuştur. Bu görüşün eksikliği ise; Elektronun neden çekirdeğe düşmediği veya atomdan fırlayıp gitmediği sorusunun cevapsız kalmasıdır.

Bohr Atom Modeli ve Tarihçesi


Bohr atom modeli, elektronların çekirdekten belirsiz bir uzaklıkta bulunan bir yörüngede değil de , belirli yörüngede olduğunu belirtir. Bir elektronun yer aldığı elektronun sahip olduğu enerjiye bağlıdır. Buradaki enerji seviyeleri çekirdeğe yakın olandan uzağa doğru 1,2,3.4.5…… gibi numaralar ile gösterilir. Enerji düzeylerinin enerjisi çekirdeğe yakınlaştıkça azalır, uzaklaştıkça artar. Elektron bir üst enerji seviyesine geçirmek için enerji verilerek harekete geçirilir ve uyarılır. Eğer enerji kesilirse elektron eski yerine gelir . Bu sırada aldığı enerjiyi ışık şeklinde yayar.


Yorum Yap
Estetik Doktorları
Giriş Yap
Yazı Ekle