Asit ve bazların günlük yaşamda kullanımı ve etkileri nelerdir ?

 Asit ve bazların günlük yaşamda kullanımı ve etkileri nelerdir ?
Okunuyor Asit ve bazların günlük yaşamda kullanımı ve etkileri nelerdir ?

Asit ve Bazların Madde Üzerindeki Etkileri Nelerdir ?

Asitlerin veya bazların doğada bulunan, maddelerin üzerinde pek çok etkileri vardır. Bu etkileri örnek verecek olursak, tahriş edici ve aşındırıcı etkiler olabilir. Saklandıkları kaplara zarar verebilir aynı zamanda zehirli ve yanıcı olabilirler. Dikkat ederseniz asitlerin veya bazların birçok olumsuz etkilerine değindik. Daha önemlisi ise asit ve bazlar etleri ve kemiklere de etki etmektedir. Dolayısıyla asit veya baz ile temas halinde, cildimiz çok ciddi zararlar görebilir. Asit ve bazlarla ilgili çalışma yaparken, koruyucu ekipmanlar ile çalışma yapılmalı. Etkisini bilmediğimiz hiç bir maddenin tadına bakmamalı, bu tip davranışlardan korunmalıyız.

Asitler kumaşları aşındırıcı etkiler gösterirler.

Asit ve bazları temizlik malzemesi olarak da kullanım son derece yaygındır. Bu maddeler ile yapılacak olan temizlikte, muhakkak koruyucu ekipmanlar kullanılmalı. Cilde temas edilmemesine dikkat edilmeli, varsa evde gözlük takılmalı, bu maddelerin sıçramasını engellemeniz gerekmektedir. Herhangi bir cilde temas durumunda temas eden hemen bol su ile yıkanmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Asitler metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
Asitler metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.

Asit ve Bazların Etkileri Nelerdir ?

 • Asitler, metalleri ve mermerleri aşındırarak yapılarını bozar.
 • Bazlar, porselen ve cam gibi maddeler aşındırır.
 • Çok fazla asitli ürünler tüketmek, sindirim sistemi sağlığımızı olumsuz etkiler. Midede yaratmış olduğu etkilerle Reflü ve ülser gibi hastalıklara sebep olabilir.
 • Mide ilaçları bazik özelliktedir. Midenin asitliğini dengelemek amaçlı bazik olarak üretilmiştir.
 • Kuvvetli asit ve bazların cildimizle temas etmesi engellenmeli, bu yönde tedbirler alınmalı.
 • Asit zehirlenmeleri ile karşılaşan kişiye ağızdan bir şey verilmemeli aynı zamanda asitler deri ile temas ederse temas edilen yer bol su ile yıkanmalı ve ardından bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
 • Asit ve bazlarla çalışırken koruyucu ekipmanlar kullanılmalı.
 • Limon portakal sirke gibi asidik özellik olan maddeler mutfakta tezgah üzerinde bırakılmamalı. ( Asitler, mermeri aşındırır. )
 • Asidik özellikte olan turşular, metal kaplarda saklanmamalı. ( Asitler metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır.)
 • Sıvı sabunlar ve temizlik malzemeleri genellikle bazik özellik gösterdiği için cam kaplarda saklanmamalı. ( Bazlar cam ve porseleni aşındırır.)
 • Çok fazla asit içeren ürünler tükettiğimizde, asitlerin dişlerimize yapmış olduğu tahribatı engellemek için, bazik özellikte olan diş macunu ile dişlerimizi fırçalamalıyız. Bu şekilde ağzımızın içerisindeki pH dengesi korumuşuz oluruz.
 • Kimyasal maddeler içeren ürünler kullanırken, ürünlerin üzerinde yer alan etiketler incelenmeli. Etiketlerin anlamlarına bakılarak ona göre önlemler alınmalıdır. Alınmayan önlemler çok kötü sonuçlara sebep olabilir.
Bazlar cam ve porselen ile tepkimeye girerek matlaştırır.

Asit ve Bazların Tepkimesi ile Ne Oluşur ?

Asit ve bazlar tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. Bu kimyasal tepkimeye nötralleşme tepkimesi denir.

Laboratuvarlarda dikkat edilmesi gereken etiketler

Asit baz laboratuvar dikkat etiketleri , asit baz tehlikelidir etiketi.
Asit ve Bazların Üzerinde Yazan bu Etiketlere Dikkat Edilmeli

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle