Sonar Cihazı Nedir ? Ne İşe Yarar ?

 Sonar Cihazı Nedir ? Ne İşe Yarar ?
Okunuyor Sonar Cihazı Nedir ? Ne İşe Yarar ?

SONAR (Sound Navigation and Ranging), Ses dalgalarının özelliklerine göre bir nesnenin mesafesini, boyutunu ve hızını ölçen sistemlere verilen isimdir. Başka bir deyişle, sesin su altında veya üzerine yayılması prensibine göre iletişim veya diğer nesneleri tespit etmeye hizmet eder. Ses, dalgalar halinde her yöne yayılır. Sesin bu özelliği ve sesin madde ile etkileşimi sonucu yansıtma özelliğinden yararlanılarak tasarlanmış bir sistemdir.

Sonar cihazı hayvanlardan esinlenerek yapılmıştır.
Sonar Cihazı sesin yansıması ve yayılması esasına dayanır.
Sonar cihazı yunuslardan da esinlenmiştir.
Yunuslarda sesin yayılması ve yansıması esasına göre hareket ederler.

Bilim dünyasındaki birçok gelişmede olduğu gibi SONAR teknolojisi de doğadan örneklere dayanmaktadır. Yunuslar su altında SONAR sistemleriyle iletişim kurar ve yarasalar avlarını havada SONAR ile tespit edebilir.

Sonar cihazı derinlik hesaplama
Sonar cihazı aynı zaman da derinlik hesaplamada da kullanılır.

Günümüzde SONAR cihazları daha çok deniz araçlarında kullanılmaktadır. SONAR cihazlarının temel mantığı, insan kulağının eşik değerinin dışında bir ses dalgası göndermek ve ardından herhangi bir yere çarpıp geri dönen dalgaları dinlemektir. Ortaya çıkan ses, bir nesneyle karşılaşana kadar su altında ilerler. Vurduktan sonra geri döner. Nesnenin mesafesi, üretilen ses dalgasının hedefe ulaşıp geri döndüğü zamandan itibaren belirlenir. Bu belirleme “Uzaklık = Hız x Zaman” formülü ile yapılır.

Sonar cihazı ses dalgalarını deniz dibine göndererek geri yansıması esasına göre derinlik tespit eder
Sonar cihazı ses dalgalarını deniz dibine göndererek geri yansıması esasına göre derinlik tespit eder

SONAR cihazları, hedef nesnenin mesafesini göstermek için neon ışıklarla görüntülenen bir televizyon tüpüne benzer bir ekranla görevlerini tamamlar. Bazı cihazlarda anlık görüntüler kaydedilirken, daha gelişmiş sonar cihazlarında üç boyutlu görüntüleme yapmak mümkündür.

Sesin su altında yayılması ve yansımasını gösteren resim
Sesin su altında yayılması ve yansımasını gösteren resim

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle