Hans Christian Oersted Hayatı

 Hans Christian Oersted Hayatı
Okunuyor Hans Christian Oersted Hayatı

OERSTED, Hans Christian (1777-1851)

 Danimarkalı bilim adamı. Kopenhag Üni­versitesi’nde eczacılık öğrenimi yapar. 1806’da profesör olan Oersted, doğal güçle­rin temelde tek bir ilkeye bağlı olduğu inancıyla manyetik ve kimyasal olayların elektriksel kökenini ortaya çıkarma çabasını sürdürür. 1820’de verdiği bir akşam konferansında, elektrik akımı taşıyan bir telin manyetik edimine ilişkin tarihsel bu­luşunu açıklar. Bu dramatik olay dinleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratır. Aynı heyecan dalgası Avrupa ve Amerika’nın hemen her laboratuarında yaşanır. Oersted’in buluşu başta Faraday ve Ampere olmak üzere pek çok bilim adamını etkilemiştir.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle