Yeni sosyal medya yasası neler içeriyor ?

 Yeni sosyal medya yasası neler içeriyor ?
Okunuyor Yeni sosyal medya yasası neler içeriyor ?

Cumhurbaşkanının sosyal medyaya yaptığı eleştiriler sonrasında TBMM’de yeni bir yasal düzenleme yapılmaya başlandı. Bu düzenlemede Almanya’da yürürlükte bulunan yasa örnek olarak gösteriliyor.

Almanya’daki bu yasa nedir ? Kısaca açıklayalım.

Netzdg(sosyal medya platformlarında hukuki uygulamanın iyileştirilmesi yasası) olarak adlandırılan bu yasanın Almanya’da aşırı sağ ve ırkçı kesimin, nefret söylemlerini ve göçmenlere uyguladığı sözlü şiddeti önlemek adına çıkarılmış 7 maddeden oluşan metindir. Bu yasanın haddinden fazla sosyal medyaya müdahale ettiği tartışma konusudur. Yasanın içerisinde bulunan maddelerin benzerleri ülkemizde de yürürlüğe girmesi için hazırlıklar başlamış bulunmaktadır.

Ülkemizde yürürlüğe girmesi planlanan maddeler.

Kanun numarası 5651 olan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanuna “sosyal ağ sağlayıcı” adında yeni bir tanımlama geliyor.
Peki “sosyal ağ sağlayıcı” ne demek;
İnternet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye’de en az 1 gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirleyecek. Kişisel bilgilerini ve iletişim adreslerini bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna (BTK) bildirecek. Belirlenen temsilci gerçek kişi ise Türk vatandaşı olması gerekecek.

Eğer yukarıdaki yükümlülük yerine getirilmez ise 5 aşamalı bir yaptırım uygulanacak. BTK tarafından sosyal ağ sağlayıcısına bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün hâlâ yerine getirilmemesi halinde temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcısına ilk aşama olarak BTK başkanı tarafından sağlayıcıya 10 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek. İdari para cezasının bildiriminden 30 gün sonra yükümlüğün tekrar yerine getirilmemesi halinde 2. aşama olarak 30 milyon Türk lirası daha idari para cezası verilecek.

3.aşamada ise Türkiye’de bulunan ve vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden reklam alması 3 aylığına yasaklanacak. Sosyal ağ sağlayıcının mevcut sözleşmeleri devam edecek fakat yeni reklam alması 3 aylığına yasaklanacak.
Sosyal ağ sağlayıcısının hâlâ temsilci görevlendirmemesi durumunda ise BTK sulh ceza hâkimliğine başvuracak. Mahkeme ilk aşamada %50 bant daraltma cezası verebilecek. 30 günlük süre içerisinde istek yerine getirilmezse %90 a kadar bant daraltma cezası verebilecek. Ağ sağlayıcı temsilci tayin ederse para cezasının dörtte bir oranından sorumlu olacak ve reklam yasağı kendiliğinden kalkacak.

48 saat içinde cevap zorunluğu

Kullanıcıların kişilik haklarının ihlali durumunda 48 saat kuralı uygulanacak.
Kişi, mağduriyet durumunda mahkemeye gitmeksizin sosyal ağ sağlayıcısının temsilciliğine başvurabilecek. Başvuru sonrasında temsilci 48 saat içinde olumlu veya gerekçe bildirerek olumsuz yanıt vermesi gerekecek. Kişi, kişisel haklarının ihlalinden sonra ‘ içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi’ ile ‘özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi’ için yazılı olarak başvuru yapıp 48 saat içinde cevap alamaması halinde sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon Türk lirası ceza uygulanacak. İçeriğin çıkarılması veya engellenmesini gerektiren kararların uygulanmaması halinde ise 10 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Temsilciliklerin, ‘içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi’ ile ‘özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi’ hakkındaki başvurulara ilişkin olarak her 6 aylık sürede Türkçe rapor hazırlayıp BTK’ye sunma zorunluluğu gelecek. 6 aylık raporlama yapılmaması durumunda 10 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacak. İlk raporlar 2021 yılının Ocak ayında BTK’ye bildirilecek ve rapor internet sitesinden yayınlanacak.

3 aylık süre

Sosyal ağ sağlayıcılarının ‘içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi’ ile ‘özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi’ başvurusuna 48 saat içinde yanıt verebilmesi gerekli alt yapının sağlanması ve gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 3 aylık süre tanınmakta. Sosyal ağ sağlayıcıların 3 ay içinde çalışmalarını tamamlaması gerekiyor.

Tazmin yükümlülüğü

Hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen sosyal ağ sağlayıcısında ortaya çıkan hukuka aykırı içerik, hak ihlali bildiriminden sonra 24 saat içinde kaldırması gerekecek. Eğer hukuka aykırı içerik kaldırmaz ise buradan doğan zararı sağlayıcının kendisinin tazmin etmesi gerekecek.

Çok dikkat çeken unutulma hakkı

Kişi, kişilik hakkını ihlal eden internet siteleriyle isminin ilişkilendirilmesinin engellenmesini talep edebilecek.
Kişinin geçmişte yaşadığı suçun sosyal ağlarda görünmesini engellemek üzere bir talepte bulunması öngörülüyor.
Tartışma konusu olan bu hak siyasetçiler için değil normal vatandaşlar için geçerli olduğu söyleniyor.

Ayrıca bazı cezalarda adli para cezasının öngörülmesi sosyal ağ sağlayıcısı temsilcilerinin cezai sorumluluğu olduğunu yani gerektirdiği takdirde hapis cezası öngörülebileceği gözden kaçırılmaması gereken bir nokta.

Yorum Yap
Estetik Doktorları
Giriş Yap
Yazı Ekle