Fen Bilimleri

 

5.Sınıf 3.Ünite(Maddenin Değişimi) Tekrar Testi 2

Öğeyi Oyla
(25 oy)

 

5.SINIF 2. ÜNİTE TEKRAR TESTİ

1.

   I. Çamaşırların kuruması           II. Buzun erimesi            III. Odunun yanması

Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangileri maddenin dışarıdan ısı alması ile gerçekleşir?

    A. yalnız I                 B. I ve II               C. I ve III             D. I, II ve III

2.  Aşağıda erime sıcaklıkları verilen maddelerden hangisi 250C' de sıvı haldedir?

                            Madde                       Erime sıcaklığı

                  A.       Mum                              560C

                  B.    Naftalin                            790C

                  C.     Gliserin                            170C

                  D.    Tereyağı                          310C

3.

                                    

 

Yanda verilen grafik suyun hal değişimini göstermektedir. Grafikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

A.  Su 0-4 dk arasında sıvı haldedir.

B.  Su 1000C'de kaynamaya başlar.

C.  4-8. dakikalar arasında su hal değiştirmektedir.

D.  Kaynama süresince suyun sıcaklığı artmaktadır.

 

4. Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?

 5. Aşağıda verilen maddelerden hangisi diğerlerinden daha hızlı genleşir?

6.

Yukarıda verilen özdeş kaplar aynı ısı kaynağıyla eşit süre ısıtılıyor. Bu ölçüm sonucunda hangi kaptaki suyun sıcaklığı en az olur?

   A.  I                         B. II                   C. III                   D. IV

7.

 

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri yoğunluğu 1g/ml olan suda batar?

 

      A.    A ve B             B.  Yalnız B           C. A ve C           D. A, B ve C

 

8.


 
Yandaki şekilde  X,Y,Z ve T maddelerinin sudaki durumları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

 

A.Yoğunluğu en fazla olan cisim Z'dir.

B. X ve Y maddelerinin yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için yüzmektedirler.

C.  T maddesinin yoğunluğu en azdır.

D.  T maddesinin  yoğunluğu X maddesinden fazladır.

9.  Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

10. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Testi aşağıdaki ekli dosyadan word dosyası olarak indirebilirsiniz!

Okunma 6954 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 04 Aralık 2013 19:20

Yorum Ekle