Fen Bilimleri

 

Pazar, 28 Ekim 2012 11:55

İbn-i Sina

Öğeyi Oyla
(3 oy)

Ebu Ali el-Hüseyin ibn Abdullah İBN SİNA (980-1037) : Gerek İslam ve gerekse orta­çağlar Batı dünyasında, hem bilimsel açıdan, hem de efsaneleşmiş kişiliği ve üstün yetenekleriyle çok etkili olmuş olan İbn Sina, Türkistan'da Buhara'nın yakın kent­lerinden olan Afşene'de doğmuştur. Buhara gibi elverişli bir kültür ortamında ve oğlunun yetişmesi için övgüye değer çabalar harcayan babası sayesinde, yetenekle­ri zamanında bilim ve felsefe konularına yönlendirilmiş olan İbn Sina, daha çocuk denecek yaşlarda, gerek dini ve gerekse "akli" bilimlerde ve felsefe konularında söz sahibi olacak kadar bir gelişme göstermiştir. Hiçbir hocadan ders almadan, sadece bu konuda yazılmış kitapları okuyarak tıp bilgisini kısa bir sürede elde etmiş olan ibn Sina, daha on sekizine gelmeden hekim olarak ün yapmış ve Samanoğulları'ndan Nuh bin Mansur-II'un sarayında hekim olarak görev almıştır. Tıp alanında­ki bilgisi ve tedavi konusundaki becerisi ile öylesine bir ün yapmıştır ki, gerek doğu ve gerekse Batı dünyalarında, onu hastalarını muayene ve tedavi ederken gösteren resimler ve minyatürler yapılmıştır. Zamanının tüm bilimlerine ait kapsamlı bilgisi ve derin kavrayışı nedeniyle "Bilimlerin Prensi" olarak nitelenmiş olan bu büyük Türk düşünürü, ilk kitabı olan El-Mecmuayı yirmi bir yaşındayken yazmıştır. Aşağı yukarı bu ilk kitabın yazılmasının bitiminden sonra doğduğu Buhara şehrinden ay­rılan İbn Sina'yı fırtınalı bir yaşam içine düşmüş, Büveyhi Prenslerinin birinin ya­nından kaçıp, diğerine sığınan, bir kentten öbürüne yorucu seyahatler yapmak zo­runda kalmış olarak görüyoruz. Bazen vezir olarak saraylarda bazen de zindanlarda geçen bu fırtınalı ya­şamı boyunca İbn Sina, bilimsel çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürmüş, en çaplı eserlerini böyle bir ortamda yazmıştır. Yaşamının son on dört yılını Alaüddevle ile geçiren bilim tarihinin bu kalburüstü bilim adamı 1037'de Hemedan'da ölmüştür.

ibn Sina birçok konuda, pek çok kitap ve makale yazmıştır. En tanınmış eserle­ri, Latinceye "Sufficentia" adıyla çevrilmiş olan El-Şiga ve on ikinci yüzyılda Krcmona'lı Gerhard tarafından Latinceye çevrilmiş olan ve 1500 yıllarına kadar on beş kez basılmış ve Batı üniversitelerinde yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuş olan ünlü tıp kitabı El-Kanundur. Olgunluk eserleri olan El-Necat ile İşarat vc Tenbihat, onun felsefi düşüncelerinin ürünüdür.

Okunma 2976 defa

Yorum Ekle