Fen Bilimleri

 

Elementler ve Sembolleri

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Maddeler atom adı verilen çok küçük parçalardan meydana gelmiştir. Bu atomların çeşitli şekillerde bir araya gelmesi ile elementler ve bileşikler oluşur.

İnsanlar çok eski zamanlardan itibaren doğada var olan maddeleri çeşitli şekillerde sınıflandırmaya çalışmışlardır. İlk çağlarda doğada var olan dört temel element var  olduğu düşünülmüş; bunlar su, hava, toprak ve ateş olarak tanımlanmıştır. Daha sonra insanlar doğadaki maddeleri altına dönüştürebileceklerine inandılar. Simyacılık adı verilen bu işte çalışanlar, yıllarca birçok metali altına dönüştürmek için uğraştılar. Simyacılar metalleri altına dönüştüremediler ama bugün kimya adı verilen bilim dalının doğmasına neden oldular. Altın bulma çalışmalarında birçok yeni element ve alaşım bulunmuştur.17. yüzyıla gelindiğinde Robert Boyle isimli bir bilim adamı bu düşüncenin yanlış olduğunu açıkladı ve elementi daha küçük parçalara ayrılmayan madde olarak tanımladı.Daha sonraları element kavramı ile ilgili görüşler gelişti ve bugünkü halini aldı.Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda elementlerin tek çeşit atom içerdiği ve bir elementin başka bir elemente dönüşmeyeceği kanıtlanmıştır.

Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere element denir.

Adsız
    Oksijen        Demir

Demir, altın, gümüş, oksijen, hidrojen, karbon başlıca elementlerdir.Doğada bulunan her madde elementlerden oluşmuştur. Farklı maddeler farklı element atomlarından veya moleküllerinden oluşan taneciklerden oluşmuştur. Bu cümleden de anlayacağımız gibi elementler sadece atomlardan oluşmazlar elementler moleküllerden de oluşabilirler. Atomlardan oluşan elementlere atomik yapılı element, moleküllerden oluşan elementlere ise moleküler yapılı element denir. Doğada az sayıda element varken çok sayıda canlı ve cansız varlık vardır. Bu yüzden maddeler tek cins elementten oluşmakla kalmayıp farklı cins elementlerden de oluşabilirler.Elementler tek çeşit atom içerdiği için kendisinden daha küçük yapılara ayrıştırılamaz. Ayrıca bir elementin içerdiği atomlar, diğer elementin içerdiği atomlardan farklıdır.

Doğada 100'den fazla çeşit element vardır.

 

Elementlerin hepsi bir anda keşfedilmemiştir. Zamanla elementler keşfedilmiştir. Keşfedilen element sayısı artınca bu elementlere isim verme ihtiyacı da artmıştır ve elementlere, bazı elementlerin  rengi,kokusu gibi fiziksel özelliklerine göre bazı elementlerin yanıcılığı,girdiği tepkimeleri gibi kimyasal özelliklerine göre isimler verilmiştir. Elementler zamanla yine çoğalmaya devam ederken elementleri daha sistematik hale getirmek,zaman kaybına uğramamak ve de bilimsel iletişimi daha da kolay hale getirmek için bilim adamları elementleri sıralamış ve de element isimlerini kısaltıp sembol haline getirmişlerdir. Bu süreç sonucunda ise periyodik tablo oluşmuştur. Elementlerin isimleri, bilimsel dil olan Latince isimlerine göre kısaltılmıştır. Bazı elementlerin sembolleri  Latince adlarının ilk iki harfi şeklindeyken bazılarının sadece tek harflidir ve bu harf Latince isimlerinin baş harfidir. Doğada var olan elementler periyodik çizelge adı verilen bir tablo ile gösterilmiştir. Periyodik cetveldeki ilk 20 element sıklıkla kullandığımız elementlerdir.

Element      Latince Adı            Sembolü 

Hidrojen       Hydrogenium           H

Karbon        Carboneum             C

Azot             Nitrogenium             N

Oksijen        Oxygenium              O

Kükürt          Sulfur                        S

Dünyanın farklı yerlerinde farklı alfabeler kullanılmasına rağmen elementlerin sembolleri hep aynıdır. Uluslar arası bir ölçü sisteminin kullanılması yani sembollerin dünyanın her yerinde aynı olması, dünyadaki bilgi paylaşımını ve iletişimini kolaylaştırır.

Elementlerin sembolleri  Latince adlarının baş harfleri (büyük harf) kullanılarak oluşturulmuştur. Ancak bazı elementlerin baş harfleri ortak olduğundan elementin ikinci harfi küçük olarak yanına eklenmiştir.

Örneğin:   Hydrogenium   -------> H

                  Helyum    --------------->He

                  Carboneum ------------>C

                  Calsium ---------------> Ca

Periyodik tabloda ilk 20 elementin adı ve sembolleri aşağıda yer almaktadır.

Yukarıda yazılan semboller element atomik yapıda olursa geçerlidir element moleküler yapıda olursa formüllerle gösterilir. Yani Hidrojen elementi atomikse H diye gösterilir ama bu element doğada moleküler halde bulunur ve H2 olarak formülle gösterilir. Klor,Azot,Oksijen,Hidrojen gibi elementler doğada atomik yapıda bulunmazlar.Çünkü kararlı yapıya ulaşmak isterler ve H2, Cl2, O2, N2 gibi moleküler  yapıda bulunurlar. 

 

 

Okunma 3262 defa Son Düzenlenme Salı, 30 Ağustos 2016 09:34

Yorum Ekle