Fen Bilimleri

 

Pazar, 28 Ekim 2012 11:52

Farabi Hayatı

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Ebu Nasr Muhammed ibn Muhammed ibn Tarhan ibn Uzluk EL-FARABİ EL TOHKİ (875-950) : Kendisinden söz edilen kaynaklarda "ünlü bir filozof, o zamana kadar gelip geçmiş Müslümanların en büyüğüydü. Mantık, musiki ve diğer bilimlerde çeşitli çok eserler yazdı. “Hiçbir Müslüman felsefede onun derecesine ulaşamadı." şeklindi anlatılan Farabi, Balasagun yakınlarında Farab ya da Otrar'da doğmuştur. Ulam dünyasında "İkinci Öğretmen" (Muallim-i sam) olarak kabul edilen bu ünlü Türk düşünürü, hayatın günlük zevklerine göz kapamış ve bütün yaşamını bilim ve bilgi için, özetle söylersek düşünümsel (entelektüel) doyum için harcamıştır. İslam dünyasında gerçek anlamda felsefi etkinliğin başlatıcısı Farabi'dir. Onun esas çalışıma alanını mantık oluşturuyordu. Bununla birlikte, Aristoteles'in Fiziğine, Batlamyus'un Almagest'ine, Öklid'in ünlü eserine ve daha başka bilimsel eserlere yaptığı çözümleyici açıklamalarla Antikçağ biliminin İslam dünyasında yaygınlaşmasını ve anlaşılmasını sağlamıştır. Farabi'nin eserleri Ortaçağ'da Latinceye çevrilmiş ve on yedinci yüzyıla dek yinelenerek basılmıştır. İslam dünyasının seçkin felsefecileri İbni Sina ve İbn Rüşt, onun öğretilerini esas olarak almışlar, onun açtığı kanallar­dan ilerlemişlerdir. Yine, son zamanlarda yapılan araştırmalar, Farabi'nin St. Thomas ve Spinoza'yı kuvvetle etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Pek çok konuda eser yaz­mış olan Farabi'nin en tanınmış yapıtı, El Medinetü'l Fazıla adını taşır.

Okunma 4949 defa

Yorum Ekle