Fen Bilimleri

 

Pazar, 28 Ekim 2012 11:51

Aristo'nun Hayatı

Öğeyi Oyla
(41 oy)

ARİSTOTELES (M.Ö. 384-322)

      17 yaşındayken doğduğu Stagra’dan Atina’ya gider, Platon’un akademisine katılır. Burada 20 yıl kalır.343’de Büyük İskender’e öğretmenlik yapmaya başlar; 9 yıl sonra İskender, Asya seferine çıkınca, ondan ayrılarak Atina’ya döner. ‘Lyceum’ diye bilinen okulunu kurar. Tarihin sayılı büyük düşünürlerinden biri olan Aristotales’in bilimsel çalışmaları, akıl dışı öğretilere karşı, akıl ve gözleme verdiği önemle dikkati çeker. Bilgilerimizi sağlam temellere oturtma yolunda insana ve doğal tarihe ilişkin tüm olguları gözden geçirip sınıflama, bunlara dayanan indüktif genellemelere karşı, akıl ve gözleme verdiği önemle dikkati çeker. Bilgilerimizi sağlam temellere oturtma yolunda insana ve doğal tarihe ilişkin tüm olguları gözden geçirip sınıflama, bunlara dayanan indüktif genellemelerden dedüktif çıkarımla gözlemsel sonuçlara gitme yöntemini öneren Aristotales, formel mantığın olduğu kadar bilimsel yöntemin de kurucusudur denebilir. Çeşitli bilgi dallarında kurduğu otorite, astronomi ve fizikte Galileo’ya gelinceye dek, biyolojide ise 19.yy’ın ortalarına kadar etkisini sürdürür. Günümüze kalan yapıtları arasında en çok tanınanları ‘Oluş ve bozuluş’, ‘meteoroloji ve hayvanlar tarihi’dir.

Okunma 6392 defa

Yorum Ekle