Fen Bilimleri

 

Pazar, 28 Ekim 2012 11:26

Kimyasal Bağlar

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetlere kim­yasal bağ denir. Her bileşiği elementlerine ayrıştır­mak farklı miktarda enerji gerektirir. Bu moleküllerin bağlarının sağlamlıklarının farklılığından kaynakla­nır. Yine her maddenin erime ve kaynama noktaları farklıdır. Buda maddelerin molekülleri arasındaki çe­kim kuvvetlerinin farklılığından kaynaklanır. Kimyasal bağları şöyle sınıflandırabiliriz.

KİMYASAL BAĞLAR

1) İYONİK BAĞ

İyonlar arasında elektrostatik çekimle oluşur. Bir başka ifadeyle elektron alış verişi sonucu oluşan iyonlar arasındaki elektrostatik çekimdir.

Bu şekilde oluşan (+) ve (-) yükler birbirini büyük bi kuvvetle çekerler. Bundan dolayı iyonik bağlı bileşik leri ayrıştırmak çok zordur. Bu (+) ve (-) yüklü iyonla arasındaki boşluklar son derece azdır. Oda koşullarında katı halde bulunurlar. Katı halde elektriği iletmeyip sıvı ya da çözeltileri elektrolittir. İyonik katılar da (+) ve (-) katı içerisinde belirli bir düzen içerisinde yerleşerek belirli bir kristal yapı oluştururlar.

Örneğin; NaCI, NaNO3 MgCI2 gibi bileşikler iyonik bağlı bileşiklerdir.

Örnek: 

Na ile 9F arasında oluşan bağın yapısını şöyle gös­terebiliriz.

11Na ile 9F arasında oBu elementlerin elektronik yapıları incelenirse, 11Na metal, 9F de ametaldir. Na bileşik oluştururken bir elektronunu vererek, F'de bir elektron alarak soygaz kararlılığına ulaşır. Bu iki atom arasında bağ oluşur­ken, Na'nın son yörüngesindeki tek elektronu F'nin yarı dolu orbitaline aktarılır. Bunun sonucunda;

2) KOVALENT BAĞ

Bağı oluşturan atomlar arasında elektronların ortak kullanıldığı bağ türüdür.

Aynı Cins Ametal Atomları Arasında Oluşan Kovalent Bağlar: Ametal atomları kendi aralarında bağ oluştururken elektron alışverişinde bulunmayıp elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Bunun sonucunda kovalent bağlar meydana gelir. Bir ametal atomu son yörüngesinde bulunan yarı dolu orbital sayısınca elektronunu kullanarak kovalent bağ oluşturur. Soygazlar ne kendi aralarında ne de başka atomlarla bağ oluşturamazlar. Çünkü bütün orbitalleri tamamen doludur ve elektronlarını uyarabilecekleri boş orbital­leri de yoktur.

Örnek olarak hidrojenin yapısındaki kovalent bağı in­celeteyim. Bu bağlar apolar (Kutupsuz) dır. Ve mole­küller arasında zayıf çekimler vardır.

Hidrojenin son yörüngesinde tek elektro­nu olduğundan hidrojen atomları arasın­da bir bağ oluşur. Ve bu tek elektronlar ortaklaşa kullanılır.

H - H Hidrojen bu şekilde kararlı bir yapı oluşturur ve H2 şeklinde gösterilir.

Aynı cins atomlar arasında oluşan kovalent bağlara örnek olarak F2, O2, N2 verilebilir.

Farklı Cinste Ametal Atomları Arasında Oluşan Kovalent Bağlar: Farklı cinste iki atomdan oluşan kovalent bağlı bileşiklerdir. Örnek olarak CO, NO, HCI, HI bileşikleri verilebilir. Bu tür bileşiklerin polarlığı geometrik şekillerine bağlıdır.

Okunma 4226 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Hücre Zarı Newton Hayatı »

Yorum Ekle