Fen Bilimleri

 

Seda Şahin Bolukçu

Seda Şahin Bolukçu

Pazartesi, 21 Ağustos 2017 17:39

Ay'ın Yapısı ve Özellikleri

İçinde yaşadığımız gezegenimiz Dünya'nın etrafında dönen bir tane doğal uydusu vardır. O da Ay'dır.

Doğal olmayan yani yapay uydular da vardır. Yapay uydular insanların Dünya atmosferine gönderdiği ve hava durumunu ölçmek, gözetleme ve keşif yapmak, diğer gök cisimlerini gözlemlemek, Tv, radyo,telefon gibi iletişim araçlarını kullanabilmek vb. amaçlarla fırlatılmış bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemlerdir. 

Tek doğal uydumuz olan Ay, bir gök cismidir. Ay'ın çapı Dünya'nın çapından 4 kat daha küçüktür. Dünya'ya uzaklığı 385.000 km'dir.

Ay'da Dünya'da olduğu gibi atmosfer yoktur. Yüzeyi tamamen kayalıktır. İnce bir toz tabakası vardır. Ay yüzeyine çarpan gök taşlarından dolayı Ay'da büyük çukurlar oluşmuştur ve Dünya'dan gözlemlendiğinde Ay'ın yüzeyindeki çukurlar görülebilir.

Ay'ın 3 türlü hareketi vardır:

1. Kendi ekseni etrafındaki hareketi

2. Dünya'nın etrafındaki hareketi

3. Dünya ile birlikte Güneş'in etrafındaki hareketi

Ay'ın kendi ekseni etrafındaki hareketine dönme hareketi denir. Ay bu hareketini yaklaşık 27 günde (27 gün 7 saat) tamamlar.

Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine dolanma hareketi denir. Ay bu hareketini de yaklaşık 27 günde (27 gün 7 saat) tamamlar.

Görüldüğü gibi Ay'ın dönme ve dolanma hareket süreleri eşittir. Bu durumun çok önemli bir sonucu vardır. Buna kiltli dönme sistemi denir. Ay kendi etrafında ve Dünya'nın etrafında aynı sürede döndüğü için Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzü görünür. Ay'ın Dünya'ya görünmeyen tarafına "Karanlık yüz" denir.

Ay Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında döndüğü için Ay'ın Güneş'in etrafında dönme süresi de Dünya ile aynıdır. Yani 365 gün 6 saattir.

Ay, bir ışık kaynağı değildir. Ay, Güneş'ten aldığı ışığı bize yansıtır. Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yaparken Güneş'e ve Dünya'ya göre konumu sürekli değişir. Bunun sonucunda dönemsel olarak Ay'ın parlak görünen yüzeyi de değişir. Bu dönemsel olaylara "Ay'ın evreleri" denir. Ay'ın evreleri yaklaşık olarak 29 günde tamamlanır. Bu süre takvimdeki 1 ay kavramını oluşturmuştur.

 

Pazar, 20 Ağustos 2017 19:16

Depremler

 

Deprem Çeşitleri

a. Tektonik Depremler: Yeryüzünde en çok görülen ve en fazla hasara neden olan depremdir. Ülkemizde görülen depremler tektonik kökenlidir.

b. Volkanik Depremler: Volkanik püskürmeler sonucu oluşan depremlerdir. Ender görülür. İzlanda, Japonya, İtalya, Filipinler vb. ülkelerde görülür.

c. Çöküntü Depremleri: Çözünebilen kayaçların çözünmesi sonucu oluşturdukları mağara gibi yer altı boşlukların çökmesiyle oluşur.

Depremle İlgili Kavramlar

Öncü Deprem: Ana depremden önce meydana gelen küçük sarsıntılardır.

Artçı Depremler: Ana depremden sonra meydana gelen ana depremin büyüklüğünü geçmeyen sarsıntılardır.

Deprem Bölgesi: Levha hareketleri ve volkanik püskürmeler gibi olayların gerçekleştiği deprem olasılığı yüksek bölgelerdir.

Depremin Büyüklüğü: Depremin merkezinde açığa çıkan enerji miktarıdır. Sismografla ölçülür.

Depremin Şiddeti: Depremin bina ve insanlar üzerinde meydana getirdiği hasarın derecesidir. Şiddet değeri  I ve XII arasında değişen Romen rakamları ile ifade edilir.

Odak Noktası: Depremin yer altında meydana geldiği noktaya odak noktası denir. Odak noktasından çevreye doğru yayılan titreşimlere deprem dalgası denir.

Fay: Yer kabuğunda oluşan arazi kırığına fay denir.

Fay Hattı:  bir kırığın başlama ve bitme noktası arasındaki mesafedir.

Merkez Üssü: Deprem dalgalarının yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yerdir.

Sismoloji: Deprem bilimi

Sismolog: Deprem bilimci

Ülkemizde kuzey anadolu fay hattı ve doğu anadolu fay hattı olmak üzere iki büyük fay hattı vardır. Deprem bölgesinde bulunan ülkemiz her an deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Pazar, 20 Ağustos 2017 19:05

Güneş'in Yapısı ve Özellikleri

Güneş, galaksimizdeki yıldızlar içinde bize en yakın olan yıldızdır. Güneş, diğer yıldızlar gibi çevresine ısı ve ışık yayar. Dünyamıza yaklaşık 150 milyon km uzakta olan Güneş olmasaydı yeryüzünde yaşam olmazdı. Güneş'ten Dünyamıza gelen enerji, bitkiler tarafından diğer canlıların ihtiyacı olan besinin üretilebilmesini sağlar. Ayrıca canlıların ihtiyacı olan ısı ve ışığı sağlar. Dünya'da var olan tüm enerjilerin kaynağı Güneş'tir. 

Güneş'in sahip olduğu ısı ve ışık enerjisi yapısında bulunan hidrojenin helyuma dönüşmesiyle sağlanır. Hİdrojenin helyuma dönüşmesi büyük bir enerjinin açığa çıkmasını sağlar. Bu esnada çok büyük patlamalar meydana gelir. 

Güneş'in yüzeyinde sıcaklık yaklaşık 6000 derece, iç yüzeyinde ise 15 milyon derecedir. 

Güneş büyüklük olarak da hem Dünyamızdan hem de Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden çok büyüktür. Güneş'in içine yaklaşık 1 milyon tane Dünya sığabilir. 

Güneş'in Katmanları

Dünya'da olduğu gibi Güneş de dıştan içe doğru çeşitli katmanlardan oluşur. Küre şeklinde olan Güneş'in en iç tabakası Çekirdektir. Çekirdek sıcaklığın en yüksek olduğu bölgedir. Çekirdekte sıcaklık yaklaşık 15 milyon derecedir. 

Çekirdeğin üzerindeki katman ışık küre, diğer adıyla fotosferdir. Işık küre Güneş'in çıplak gözle gördüğümüz yüzüdür. 

Işık küreyi saran ve tam Güneş tutulması sırasında gözlemlenebilen dış katmana renk küre (kromosfer) denir. 

Güneş'i saran parlak ve yüksek sıcaklıktaki katmana da Güneş tacı (korona) denir.

Güneş sistemindeki diğer gök cisimleri gibi Güneş de hareketlidir.

Güneş'in 2 türlü hareketi vardır:

1. Kendi ekseni etrafındaki hareketi

2. Samanyolu galaksisi içindeki dönme hareketi

Güneş'in kendi ekseni etrafındaki bir turu yaklaşık 25 gün sürer. Güneş'in kendi ekseni etrafındaki hareket yönü batıdan doğuya doğrudur. Güneş'in Samanyolu galaksisi etrafındaki bir turu yaklaşık 250 milyon yıl sürer.

Perspektif Etkisi

Doğadaki cisimlerin bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renginin solmuş görünmesine perspektif etkisi denir. Aynı şekilde bize yakın olan cisimler daha büyük ve ayrıntılı görünürler. 

Gökyüzüne baktığımızda Güneş ve Ay'ı yaklaşık olarak aynı büyüklükte görürüz. Oysa Güneş Ay'dan kat kat daha büyüktür. Bunun nedeni perspektif etkisidir. Güneş bize 150 milyon km uzaklıktadır. Ay ise 385 bin km uzaktadır. Yani Güneş Ay'dan çok daha uzaktadır. Güneş bize Ay'dan daha uzak olduğu için daha küçük görünür. Samayolu galaksisinde Güneş'ten çok daha büyük yıldızlar vardır. Ancak onlar bize çok uzak olduğu için gökyüzünde sadece küçük bir nokta şeklinde görünürler. Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz sayısız yıldız galaksimizdeki bu dev yıldızlardır.

Çıplak Gözle Güneş'e Bakmamalıyız

Güneş'ten gelen ışınlar çok güçlüdür ve gözümüzün en dış tabakası olan saydam tabakaya zarar verir. Güneş'e çok uzun süre çıplak gözle bakmak göze ciddi zararlar verir ve körlüğe neden olabilir.

Güneş'e çıplak gözle bakmak zararlı olduğu gibi teleskop, dürbün, mercek, kamera gibi cihazlarla da bakmamalıyız. Güneş'i gözlemlemek için özel olarak üretilmiş filtreli gözlükler kullanılmalıdır.

 

 

Pazartesi, 27 Şubat 2017 22:06

Serap Olayı Nasıl Olur?

Pek çok filmde çölde aç susuz kalmış insanların ileride gördükleri suya koşmalarını ancak oraya vardıklarında sadece kum bulmalarını izlemişsinizdir.

Böyle bir yanılgının olması için illa ki çölde olmaya gerek yoktur aslında. Sıcak bir yaz gününde otoyolda ilerlerken yerde hep bir su birikintisi görürsünüz. Bu olaya serap denir. 

Farklı sıcaklıktaki hava katmanlarının yoğunlukları da farklıdır. Bu nedenle gözümüze kırılarak gelen ışınlar yanılmamıza neden olur.